Added: 30.08.2011 20:51
Linked challenges: (1)
simola01: Nuorten medialukutaito
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 631 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Nuorten opittava jo varhain koulussa medialukutaitoa

Nuorille täytyy opettaa enemmän tiedon luotettavuuden ymmärtämistä ja kriittistä medialukutaitoa.

Pohdin kysymystä luovan ongelmaratkaisun( http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm) kautta käyttäen apunani SWOT-analyysiä.

Nuoret osaavat käyttää nettiä tiedonhakuun esimerkiksi koulutehtäviä tehdessään. Kouluissakin opetetaan tiedonhakua jonkin verran. Onko opetusta kuitenkaan riittävästi tai onko se tarpeeksi kattavaa? Nuoret eivät nykyisin ole välttämättä kiinnostuneita tiedon alkuperästä. He eivät tiedä mitä tiedon luotettavuudella tarkoitetaan.

Nuorille täytyisi opettaa tarkemmin luotettavan tiedon hakua ja kuinka tiedon luotettavuutta mitataan. Nykyisin netissä on niin paljon informaatiota, joka ei välttämättä ole paikkaansa pitävää. Perusasiat luotettavuuden mittaamiseen ei ole kovinkaan vaikeaa opettaa. Tärkeää olisi ainakin osata erottaa vanha tieto uudesta, sekä se että pyrkiikö kirjoittaja syöttämään lukijalle omia ajatuksiaan vai vertaileeko hän tietoa ja tarkastelee asiaa usealta kantilta?


Tiedotuksen ja opetuksen lisäämisellä nuoret oppisivat kunnioittamaan ja etsimään luotettavaa tietoa netistä sekä suhtautumaan lukemaansa kriittisemmin. Nuoret oppisivat kuinka tiedon luotettavuutta mitataan ja osaisivat käyttää sitä tarkoituksellisesti. Mediakasvatusta ei kuitenkaan perusopetuksessakaan ole oma aihekokonaisuus, vaan se liitetään muihin aineisiin. Mielestäni mediakasvatusta pitäisi siis opettaa kouluissa nykyistä enemmän - ei vain muitten oppiaineiden sivussa.

Your idea/solution in one sentence: Enemmän mediakasvatusta perusopetukseen

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up