Added: 28.09.2011 16:29
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 369 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

8-9 vuotiaiden koululaisten loma-aikojen hoito

Suurella osalla 1-2 luokkalaisten lasten vanhemmista on tuska lasten loma-aikojen hoitojen järjestymisestä.

Etenkin jos ei ole vanhempia sisaruksia, tuntuu kohtuuttomalta jättää tuon ikäinen yksin pitkiksi päiviksi. Koulujen lomia kertyy vuositasolla helposti 13 viikkoa, harvalla lienee niin paljon vuosilomia käytössä.
Koulujen loma-aikoihin päiväkodit ovat vajaa-käytöllä kun taas sieltä osa hoitolapsista lomailee vanhempien sisarusten kanssa samaan aikaan.

Your idea/solution in one sentence: Kunnat voisivat hyödyntää tätä mahdollisuutta ja tarjota maksullista hoitoa pienille koululaisille näinä loma-aikoina!

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up