Added: 31.10.2011 18:42
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Skenaario 3 Markkinoiden ehdoilla

Markkinalähtöinen skenaario luo maailman, jossa vahvat ja rikkaat menestyvät ja muut yrittävät selvitä jotenkin.

Markkinalähtöisen kehityksen taustalla on suotuisa talouskehitys. Maailmassa vallitsee tehokkuusajattelu ja markkinahenkisyys. Yksilökeskeisyys ja yksilön vastuu omista valinnoistaan korostuvat

Tämän kehityksen seurauksena julkisia palveluita karsitaan ja niistä tulee lähinnä vähävaraisten vaihtoehto. Palvelusetelin käyttöönotto hyvinvointipalveluiden rahoitusmekanismina ja kasvava kysyntä kasvattavat hyvinvointialan yksityistä palvelutarjontaa. Vaurastuvilla, hyväkuntoisilla ja vaativilla eläkeläisillä on ostovoimaa. Itse aiheutetut sairaudet ja huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot jäävät julkisen sektorin palveluiden ulkopuolelle ja niistä seuraa sanktioita yksityisten palveluiden käytön tukitasoon. Yksilöiden riskitietoisuus kasvaa ja oman terveyden ja turvallisuuden seurantaan liittyvät palvelut ovat suosittuja. Vaativat ostajat pitävät huolen siitä, että tarjolla on helppokäyttöisiä teknologisia apuvälineitä.

Itsenäiseen kotona selviytymiseen tämä vaikuttaa monella tapaa. Julkisten palveluiden verkostoa on karsittu ja palveluita keskitetty kasvukeskuksiin. Ikäihmisten asumispalveluita tuotetaan julkisella sektorilla mahdollisimman tehokkaasti suurissa laitoksissa. Yksityisellä sektorilla on enemmän valinnanvaraa ja yksityisten palveluiden käyttöä tuetaan. Näin itsenäistä kotona selviytymistä tukevia kaupallisia palveluita on runsain mitoin tarjolla. Jos on varaa, myös haja-asutusalueelle on mahdollista saada yksityistä hoivapalvelua. Asumisratkaisut on suunniteltava jo rakennusvaiheessa tukemaan omasta terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimista.

Modified 2011-11-01 09:12:20

Opportunity: Uudet palvelut ja teknologiset apuvälineet kehittyvät vastaamaan ikääntyvien tarpeisiin.

Threat: Heikommat ja köyhemmät jäävät kehityksen jalkoihin.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(14 Dec 2011)
Suomessa on sellainen asia kuin Minimivaatimus. Usein tuntuukin, että se on taso mitä tavoitellaan, eikä parempaan pyritä kustannusten pitämiseksi kurissa.
(24 Nov 2011)
Rikkaat vanhukset asuvat hienoissa vanhainkodeissa, koska heillä on siihen varaa. Pienituloisemmat joutuvat julkisiin alimiehitettyihin vanhainkoteihin. Palvelun taso ei voi olla saman arvoista.
(14 Nov 2011)
Hoiva-alan markkinat ovat osoittautuneet vähemmän tuottaviksia kuin yritykset ovat suunnitelleet (Talouselämä syksyllä 2011). Hoivamarkkinoiden tuottavuutta haittaa työvoimavaltaisuus ja asiakkaiden tilan jatkuva heikkeneminen sekä niin julkiset sektorin kuin yksilöidenkin heikko maksukyky. Hoiva yksinkertaisesti on liian kallista markkinoilla tuotettavaksi. Vain kourallinen wahlrooseja pystyy maksamaan omat hoivamaksunsa kokonaan omasta pussista.

Epätasa-arvo on hyvinvointivaltion suunta tällä hetkellä. Kuitenkin sen sijaan että varakkaat siirtyisivät täysin yksityisiin palveluihin, on melko epätodennäköinen. Sen sijaan pienituloiset ovat kokonaan niukkojen julkisten palvelujen armoilla ja keskiluokka voi käyttää varallisuuttaan kuorruttamalla niukat julkiset palvelut yksityisillä lisäpalveluilla.

Ulkomaille, halvan työvoiman maihin, perustetaan suomalaisia satelliittikoteja. Sinne muuttavat keskiluokkaiset paljon hoivaa tarvitsevat vanhukset. Hoiva on siis edelleen kehittyvien väk
(09 Nov 2011)
Hyvinvointialan markkinavetoisuutta ei ole kehitetty kuten turvallisuusalaa. Turvallisuusalalla on selkeämmin eroteltu markkinoinnin, teollisuuden sekä yhteiskunnan vastuut kuin hyvinvointialalla. Kategorioita ei ole myöskään hankkeen näkökulmasta selkiytetty tarpeeksi. Lisäksi hyvinvointialalla katsotaan usein menneisyyteen, jolloin jäädään kiinni historian painolasteihin. Pitäisi siis pystyä ajattelemaan asioita tulevaisuudessa, minne halutaan päästä. Kun visio on selvillä, voidaan kehittää menetelmiä sinne pääsemiseksi.
(02 Nov 2011)
Tällä hetkellä tämä skenaario näyttää todennäköisimmältä, kun miettii mihin suuntaan valtion säästötoimenpiteet ovat kehittymässä. Tämä skenaario kuitenkin kasvattaa tuloeroja, ja siita johtuvaa epätasa-arvoisuutta.

Onko tosiaan niin, että yksityinen puoli hoitaa itseaiheutetut vahingot, vammat ja ongelmat? Eikö toimija ole nimenomaan kunnallinen puoli? Esimerkiksi masennus, minkä on aiheuttanut lihavuus ja sen aiheuttama liikuntarajoitteisuua. Tai alkoholismi? Jos henkilö tajuaa aiheuttaneensa oman olotilansa huolimattomuutensa, välinpitämättömyytensä tai laiskuutensa avulla, tilanteeseen liittyy usein häpeää. Häpeävä ihminen ei halua myöntää oman toimintansa aiheuttamia seurauksia, eikä siis hae apua. Tässä vaiheessa omaiset tulevat väliin ja pakottavat hoitoon. Hoito haettaneen kunnalliselta puolelta.

Keskittymissä, mihin kerätään esimerkiksi vanhuksia, on helpohkoa järjestää tukevia palveluita. Esim.liikunnan ja liikkuvuuden tukeminen auttaa pysymään pidempään kotona.