Added: 12.11.2011 23:11
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 298 times
This content is in original language (Finnish). [Show translated]

Taantuman kauta nousuun

Euroopan laajuinen talouskriisi yltyy erittäin pahaksi. Ratkaisua haetaan hieman vaikemman kautta, jolloin talouden nostamisen tuloksista päästään nauttimaan vasta muutaman vuoden viiveellä. Tämä kuitenkin parantaa taloutta huomataevsti paremmaksi, kuin mitä se oli ennen kriisiä.

2010- luvun alkupuolella sattuneen Euroopan unionin romahduksen seurauksena Eurooppaan syntyy useita kriisipesäkkeitä. Suomen sotilaallista valmiustasoa nostetaan hieman, mutta aseellisilta konflikteilta vältytään. Suomi ajautuu silti muutaman viikon yleislakkoon, jonka myötä sekä teollisuus, että palvelualat ajetaan alas.

Eduskunnan toimilla (toivottavasti) yleislakosta selvitään suhteellisen nopeasti ja Suomessa aletaan vihdoin ajaa uutta työllisyys- ohjelmaa, jonka tarkoituksena on luoda suomeen uusia teollisuudenalan työpaikkoja. Tällä teolla Suomessa vienti saadaan kasvuun.
Suomi niin taloutensa, kuin hyvinvoinninkin osalta lähtee kunnolla nousuun pienen notkahduksen jälkeen. Notkahdus tarvitaan, jotta vanhentuneista ja heikoista järjestelmistä päästään eroon tarpeeksi nopealla vauhdilla.

Yksityinen sektori nostaa sekä IT-alan, että perinteisen metsäteollisuuden uuteen kukoistukseen. Nokian rippeistä nousee useita ohjelmointiyrityksiä, joilla on taloudellisen hyödyn maksimoinnin lisäksi, tavoitteena mahdollisimman eettisesti toimiva yritys. Tuotanto keskitetään kustannuksista huolimatta Suomeen ja tarkoituksena on mahdollisimman yksittäisen suuren voiton sijasta saada tarvittava toimeentulo mahdollisimman monelle.

Puuteollisuuden kasvaneelle kysynnälle on kaksi tärkeää syytä. Ensimmäinen syy on puun jalostaminen energiaksi. Suomesta pyritään tekemään mahdollisimman omavarainen energian suhteen. Toinen syy liittyy vahvasti valtion aloittamaan alueellistamisen uudistusprojektiin. Valtion tarkoituksena on optimoida aluepolitiikkaa uudestaan ja sen myötä korjata ja rakentaa uutta infrastruktuuria. Tällä myös luodaan uusia työpaikkoja.
Euroopan unionin hyödyt koetaan niin suuriksi, että sen toimintaa päätetään jatkaa ainakin taloudellisella puolella. Etenkin yhteinen valuutta koetaan kaupankäyntiä helpottavana elementtinä. Silti Euroopan unionista ei tulla tekemään liittovaltiota. Muutos europolitiikassa vuoteen 2010 on se, että valtiot, joiden budjetin hoito on ollut retuperällä, erotetaan eurosta, joka mahdollistaa devalvoimisen.

kärjistäen voisi todeta Euroopan palavan taloudellisesti hieman taaksepäin, mutta vain välttämättömänä pahana. Muutamassa vuosikymmenessä Euroopan talous tulee teknologisen kehityksen myötä nousemaan suureksi kilpailijaksi Kiinalle. Tämä edellyttää myös tiettyjen asioiden tapahtumista niin Kiinassa, Japanissa, kuin Yhdysvalloissakin.

Opportunity: teollisuuden nousu ja taloudellinen vakaus

Threat: pakollinen taantuma muuttuu liian syväksi ja korjausliikkeet, joilla oli tarkoitus pelastaa, osoittautuvatkin epäonnistuneiksi hankkeiksi

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(06 Dec 2011)
Tähän suuntaan tunnutaan pahasti olevan menossa. Miten käy euron? Voidaanko selvitä sillä, että rahaliitosta potkitaan luuserit ulos? Vai luovutaanko eurosta ja palataan mummon markkoihin, kuten jotkut ryhmät haluaisivat?