Added: 13.12.2011 13:03
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 534 times
This content is in original language (Finnish). [Show translated]

NÄKÖKULMIA VANHUSTEN KOTONA ASUMISEEN VUONNA 2025, tekniikan näkökulma

Hyvinvointivaltiossa jokaiselle turvataan perustoimeentulo ja turvallisuus.Kansalaisten perustarpeet hoidetaan joko maksuttomasti tai ilman korkeita maksukynnyksiä. Vuonna 2025 Suomi luokitellaan edelleen hyvinvointivaltioksi mutta asioita muuttaa vallalla oleva uusliberalistista ideologiaa muistuttava ajatusmaailma.

Suomessa näkyy vahva teknokraattinen ajatusmaailma vuonna 2025, myöskin vanhusten asumisessa. Koska uusliberalistisesti ajatellaan rikkaiden päättävän asioista ja köyhien annetaan selviytyä omin keinoin, on vanhustenhoidossa panostettu tekniikkaan varsinaisen inhimillisen auttamisen sijaan. Näin varsinkin niiden vanhusten kohdalla, joilla ei varaa erityispalveluihin ole. Lisäksi eläke-ikäisten määrä on räjähdysmäisesti kasvanut, kuten on ennustettu jo ennen 2000-luvun alkuakin. Näin ollen työntekijöitä ei vain yksinkertaisesti riittäisikään palvelemaan kaikkia, joten teknologiset innovaatiot ovat olleet välttämättömyys vanhushuollossa.

Jo tänä päivänä on keksitty useita vanhusten asumista helpottavia teknologisia apuvälineitä. Hyvästä esimerkistä käy kaatumisen tunnistava lattia, joka hälyttää omaiset apuun tarvittaessa. Yle-uutisten jutussa todetaankin jo nyt olevan vireillä hankkeita, joilla varaudutaan pidentämään van-husten kotona-asumisaikaa, jotta laitokset eivät täyttyisi liikaa. Tätä ajatusta voi kehitellä pitemmälle, ja onkin todennäköistä että 15 vuoden kuluttua useimmissa esineissä ja laitteissa on jonkinlaiset liikkeen tunnistimet. Lääkepurkeissa olisi ohjelmoituna ajat, jolloin purkki tulisi avata, esimerkiksi kerran päivässä. Jos näin ei tapahtuisi, laukeaisi hälytysääni, joka muistuttaisi lääkkeiden otosta. Samaan tapaan vanhuksilla, joilla olisi dementia tai jokin muu vakavampi sairaus, olisi liik-keentunnistimet upotettu siruna esimerkiksi jalkaan. Näin heidän liikkumistaan voitaisiin valvoa, varsinkin kodin ulkopuolella, ja näin helpottaa eksymistapauksissa vanhuksen löytämistä. Sirutekniikan kehittyminen mahdollistaa useat eri käyttötarkoitukset, ja jo tänä päivänä tällaisia tekniikoita on käytössä maailmalla.

Tällaiset liikkeentunnistimet tietenkin tuovat mieleen ’isoveli valvoo’ –tyyppiset ajatukset, mutta tässä meidän visioimassamme tulevaisuuden yhteiskunnassa se ei välttämättä sitä tarkoittaisi, sillä ainoastaan vanhuksen hyvinvoinnista välittävien omaisten olisi mahdollista seurata tämän liikkeitä, koska yhteiskunta panostaa varansa varakkaiden ihmisten asioiden hoitoon. Eri asia on, kuinka moni ikä-ihminen jää täysin yksin näiden asioiden kanssa, kun omilla sukulaisillakin on ihan liikaa omia asioita mietittävänä, ja ajatusmaailma on kääntynyt niin sanotusti oman navan ympärille.

On luultavaa, että automatisointi leviää useimpiin kodin laitteisiin ja huonekaluihin 2025 vuoteen mennessä. Ohjelmoitava sänky voisi olla eräs tällainen apuväline; sängyssä olisi oma minitietokone, joka voitaisiin esiohjeistaa toimimaan tietyllä tapaa ja vanhuksen mieltymysten mukaan, lisäksi sitä voisi käskyttää helppokäyttöisillä toimintanapeilla. Nykyajan sairaalasängytkin ovat toki jo hieman tämän kaltaisia, mutta tulevaisuudessa nämä sängyt olisivat arkipäivää esimerkiksi vanhusten kotona, vielä vain pidemmälle kehiteltyinä versioina.

Todellinen mahdollisuus lähitulevaisuudessa on kuitenkin geenitekniikka ja sen kehitys. Tämä mahdollistaa entistä tehokkaammat lääkkeet ja parannuskeinoja aina diabeteksesta jopa HIV:iin asti. Todellinen iso kysymys tässä on, ruvetaanko muuttelemaan ihmisen omaa perinnöllisyyttä DNA:n kautta, estäen näin jo valmiiksi tulevat taudit ja mahdolliset taipumukset toimia negatiivisena pidettyllä tavalla. On luultavaa että vuonna 2025 näin on jo uskaltauduttu ja onnistuttu tekemään, ainakin kokeiden tasolla, mutta eettiset ky-symykset estävät vielä järjestelmällisen geenimuuntelun ihmisillä.

Modified 2011-12-14 05:31:11

References:

Patomäki, H. 2007. Uusliberalismi Suomessa. Vantaa: Dark Oy.

Söyring, R. 26.11.2011. RFID-siru jäljittää. [Verkkosivu]. [Viitattu 7.12.2011]. Saa-tavana: http://www.magneettimedia.com/?p=7794 .

Tammisola, J. 17.12.2008. Biolääkkeitä kaikille kasvihuoneista? [pdf-dokumentti]. [Viitattu 7.12.2011]. Saatavana: http://www.mv.helsinki.fi/home/tammisol/BioLaak2008.pdf .

Opportunity: Teknologia korvaa puuttuvaa työvoimaa ja on aidosti avuksi vanhustyössä.

Threat: Syrjiminen ja ihmisten itsekkyyden korostuminen, tekniikka korvaa inhimillisyyden.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up