Added: 29.04.2010 14:28
Linked challenges:
No linked challenges.
Viewed 521 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

kansalaistoiminta ei huomioi tarpeeksi syrjäytymisvaarassa olevia eläkeläisiä

kolmannelle sektorille suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen luo omat haasteensa. kuinka huomioidaan eläkeläisten "alaryhmät"?

suuret ikäluokat siirtyvät hiljalleen eläkkeellä ja hakevat uutta sisältöä elämäänsä kansalaistoiminnan parista tai käyttävät enemmän aikaa vanhojen harrastustensa parissa. haastavana eläkeläisten ryhmänä näen joukon, joka koostuu heistä, joille työ on sitoutunut vahvasti myös kaikkiin vapaa-ajan aktiviteetteihin. heillä ei ole välttämättä valmiuksia alkaa etsiä uusia sosiaalisia suhteita ja mielekästä toimintaa kansalaistoiminnan parista, sillä eläkkeelle siirtyminen on vienyt heidän elämästään karrikoidusti sanottuna kaiken.

kolmannen sektorin tulisi alkaa valmistautua tämän ryhmän vastaanottamiseen ja miettiä mielekästä toimintaa tälle joukolle, joka aloittaa elämänsä ns. täysin uudelta pohjalta. näen, että panostusta tarvitaan erityisesti kolmannen sektorin järjestämästä toiminnasta tiedottamiseen. tämän tiedottamisen olisi hyvä alkaa jo silloin, kun ihmiset ovat vielä työelämässä. näin ongelmaksi ei muodostuisi tällä hetkellä olemassa oleva raju tiputus kiireisestä työssä käyvästä joutilaaksi eläkeläiseksi. osa ongelmaa on mielestäni se, että kansalaistoiminta ei \"tunkeudu\" tarpeeksi työelämään kertomaan eläkeikää lähestyville tarjoamistaan mahdollisuuksista. aktiivisen elämäntavan ei tarvitse loppua eläkkeelle jäämiseen!

Research question: Miten kt saa mukaan toimintaansa syrjäytymisvaarassa olevat eläkeläiset?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up