Added: 14.12.2011 05:27
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 386 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Liikuntarajoitteisten turvallisuus ja hyvinvointi ympäristönäkökulmasta

Liikuntarajoitteisten palvelujen tapahtuvat muutokset vuoteen 2025 mennessä.

Nykyisin liikuntarajoitteiset joutuvat kulkemaan paljon heille suunnatuilla takseilla, sillä yleisiin kulkuneuvoihin pääsy on mahdotonta. Kuinka päästöjen määrät vähenisivätkään, jos myös liikuntarajoitteisten olisi mahdollista käyttää julkisia kulkuneuvoja.? Julkisissa liikennevälineissä tapaa muita ihmisiä ja tuntee kuuluvansa joukkoon. Tätä mahdollisuutta liikuntarajoitteisilla ei nyky-yhteiskunnassamme juurikaan ole. Olisi siis erittäin kannattavaa, jos julkiset kulkuneuvot suunniteltaisiin tulevaisuudessa niin, että ne olisivat myös liikuntarajoitteisten henkilöiden käytettävissä. Kehitys ei saisi tapahtua kuitenkaan siihen suuntaan, että tulisi erillisiä inva-busseja tai inva-vaunuja juniin. Tärkeintä olisi, että liikuntarajoitteiset pystyisivät itse hoitamaan omat asiansa kodin ulkopuolella, eikä kaikkea apua tuotaisi kotiin asti.
Tulevaisuudessa liikuntarajoitteiset tulevat siirtymään taajama-alueille. Houkuttimena käytetään esteettömiä palveluja ja hyviä kulkuyhteyksiä. Valtio korvaa 20% liikuntarajoitteisuudesta aiheutuvista kustannuksista niille henkilöille, jotka asuvat taajamissa. Jos esimerkiksi liikuntarajoitteinen henkilö muuttaa maalta kaupunkiin ja hänen täytyy tehdä uuteen taloonsa korjauksia pystyäkseen elämään normaalisti, maksaa valtio hänelle 20% remonttikustannuksista. Jos remontissa käytetään ekologisia materiaaleja, korvaa valtio 30% kustannuksista. Haja-asutusalueilla ei ole kiellettyä asua, mutta kunnalta ei voida velvoittaa täydellistä esteettömyyttä ja riittäviä palveluja syrjäseudulla.
Yleinen uusi laki kieltää vanhanmalliset korkeat kynnykset kaikissa kiinteistöissä. Kynnykset tulee joko poistaa tai vaihtaa uusiokumista tehtyihin pehmeisiin ja loiviin kynnyksiin, joista on helppo päästä yli esimerkiksi pyörätuolilla. Yleisesti kaikissa remonttikohteissa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon luontoystävällisiä materiaaleja ja keskitytään energiatehokkuutteen.
Liikuntavammaisten apuvälineisiin ryhdytään myös investoimaan valtion varoja. Ne valmistetaan ympäristöystävällisistä ja/tai uusiomateriaaleista, esimerkiksi vanhoista, huonokuntoisista pyörätuoleista voidaan valmistaa uusia pyörätuoleja. Tulevaisuudessa ekologisuus on sana, joka on kaikkien huulilla ja kaikki pyritään tekemään mahdollisimman luontoystävällisesti.

Opportunity: Tavoitteena on mahdollistaa liikuntarajoitteisten pääsy palvelujen luokse ekologisin keinoin.

Threat: Valtion varat ovat rajalliset, joita ei ole huomioitu visiossa.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up