Added: 14.12.2011 06:06
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 374 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Ympäristön huomioon ottava innovaatio - Palveluautot

Palveluautot on uusi innovaatio, joka ottaa huomioon niin ympäristön, kotona asumisen edistämisen, kuin turvallisuus seikatkin.Tuomalla palvelut kuluttajien ulottuville,erityisesti huomioiden erityisryhmät, ratkaistaan monia ongelmia.

Palveluautojen tarkoituksena on tuoda kaikenlaisia taajamien palveluita liikuntarajoitteisten ja muuten kykenemättömien, tai kauempana asuvien henkilöiden saataville. Kohderyhmänä ovat erityisesti vanhukset, mielenterveyspotilaat ja kehitysvammaiset, sekä muut erityisryhmät, koska tavallisimmin he tarvitsevat apua arkipäiväisiin asiointeihin. Tarkoituksena on tuoda palvelut koteihin, hoitokoteihin, palvelutaloihin, minne ikinä haluaakin. Palvelun ansiosta ihmiset kykenevät hoitamaan asioitaan itsenäisesti avustettuna lähellä.
Peruselintarvike ja kauppapalveluiden lisäksi palveluautoihin voi liittää esimerkiksi apteekkipalvelut kuten reseptilääkkeiden ja yleislääkkeiden noutamisen, tai kirjaston lainaus - ja palautuspalvelut ja esimerkiksi pankkipalvelut. Olisi mahdollista maksaa laskut palveluautolla avustettuna, eikä ole välttämätöntä lähteä kaupunkiin, tai käyttää tietokonetta, lisäksi pankkiautomaattipalvelu voisi olla toteutettavissa. Palvelumahdollisuuksia onkin miljoonittain ja kyseinen innovaatio toisi siis uuden mahdollisuuden myös yrityksillä harjoittaa toimintaansa. Kaikki osapuolet hyötyvät.
Palveluautojen ympäristöystävällisyys on sen keskeisimpiä ominaisuuksia. Ympäristöystävällisyyttä ajatellessamme, tulee mieleen ensimmäiseksi autojen ja liikenteen haitat.Sähköautot ovat jatkuvasti yleistymässä ja vuonna 2025 ne ovat varmasti tehneet läpimurtonsa. Myös palveluautot suosisivat ympäristöä hyödyntämällä sähköautoja palveluissaan. Palveluautojen myötä myös oman auton tarve ja liikenne ylipäätään vähenisivät, koska enää ei tarvitse ajaa palveluiden luo, vaan palvelut tulevat juuri sinun luoksesi. Monet rajoitteiset henkilöt, tai vanhukset laittavat arkipäiväisille asioilleen keskustaan asioimaan jonkun muun henkilön, vaikka on oletettavaa, että he silti olisivat tyytyväisempiä, jos kykenisivät hoitamaan asiat itse. He eivät tarvitsisi enää omia autoja kulkeakseen peloissaan kaupungin ruuhkissa, tai heidän ei tarvitse vaivata läheisiään omille asioilleen, vaan he kykenisivät siihen itse. Omien ja läheisten autoliikenteen vähenemisen lisäksi vähenisi myös taksiliikenne. Monet ikääntyneet ja erityisryhmät tarvitsevat taksikyydityksiä kotoaan hoitaakseen esimerkiksi apteekkikäynnit. Palveluautot toisivat nekin palvelut kotiin, ja niin taksimaksut, kuin taksien päästötkin vähenisivät. Myös kuntien maksut vähenisivät tätä kautta.
Ympäristöystävällisyyden lisäksi palveluautoilla on muitakin hyviä vaikutuksia. Koska ne tuovat palvelut niin lähelle, kuin syrjäseuduillekin, lisää se kotona asuvien ikää. He eivät tarvitse apua asiointiin vaan kykenevät siihen itse. Kotona asuminen on monelle erittäin arka aihe, koska sieltä ei haluta muuttaa pois, koti luo turvallisuutta, se on yleisin näkökanta.
Kolmas näkökulma palveluautoihin on niiden aiheuttama oman arvon tunne ihmisessä. On shokki huomata, ettei yhtäkkiä kykenisikään esimerkiksi tavanomaiseen kauppareissuun, tai että laskujen maksaminen käy vain ja ainoastaan sellaisen tekniikan avulla, josta ei ole kuullut ennen sanaakaan. Palveluautot poistavat kaikki kyseiset ongelmat, ihmisten oman arvon tunne ja itseluottamus kasvaisivat hurjasti, jos he saisivat hoitaa asiansa itse.
Lisäksi palveluautojen kiertely syrjäisemmilläkin paikoilla lisäisi ihmisen turvallisuuden tunnetta ja toisivat rytmiä päivään. Ikääntyneet odottaisivat innolla auton saapumista, koska tietäisivät tasan tarkkaan kellon ajan, jolloin se kurvaa pihaan. Lisäksi heidän ei tarvitse pelätä yksin keskustaan lähtemistä rollaattorilla, tai omalla autolla, jota ei oikein enää kunnolla osaa ajaa, jos on koskaan osannutkaan, puhumattakaan siitä, ettei näe eteenpäin ja lompakkokin voidaan ryöstää matkalla. Se, että ihmiset pystyvät asumaan pidempään omin avuin kotonaan, aiheuttaa myös palvelutalojen ja hoitokotien ylikuormittumisen vähenemistä.

Opportunity: Kotona-asumisen, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden edistäminen

Threat: Erityisryhmien passivoituminen

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up