Added: 15.12.2011 12:24
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 464 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vanhusten asuminen vuonna 2025 poliittisesta näkökulmasta

Politiikka voi auttaa saavuttamaan vastauksia merkittäviin kysymyksiin, niin myös tulevaisuudessa: miten poliittisesti tullaan huomioimaan vanhusten asuminen ja hyvinvointi?

Vanhusten suurimmat menot liittyvät asumiseen ja lääkekuluihin. Vanhuksille asuntoja suunniteltaessa pitäisi ottaa huomioon turvallisuus, kestävyys, ekologisuus ja mahdollisimman pienet asumiskustannukset.

Jotta tällaisia asuntoja voitaisiin rakentaa, pitäisi valtion vuosittaisesta budjetista suunnata rahaa yleiseen terveydenhuoltoon ja esimerkiksi rakennustekniikan kehittämiseen. Myös lääketieteen kehittäminen pitäisi olla osa valtion budjettia.

Valtion pitäisi taata jokaiselle ikääntyvälle mahdollisuus asua turvallisella alueella, turvallisessa asunnossa ja lähellä palveluja. Jos vanhus ei kykene itse hoitamaan esimerkiksi perusasioita, kuten kaupassa käyntiä, pitäisi nämä palvelut tuoda hänelle.

Vuonna 2025 ei myöskään enää tarvittaisi eläkeläisten asumistukea, koska rakennustekniikka on niin kehittynyt, että asuminen on edullista. Eläkeläisten asumistukiin menevät rahat siis voitaisiinkin sijoittaa valtion rakennusbudjettiin.
Myös eläkkeen kerryttäminen on erittäin tärkeää vanhuuden turvaamisen kannalta. Siksi onkin kehitetty harmaan talouden vastainen kampanja, joka tuo mukanaan luentoja jo yläkoululaisille. Tämä tulee pakolliseksi osaksi yhteiskuntaopin kurssia.

Eduskunnassa on myös oltava oma Seniori- puolue, joka ajaa vanhusten asioita ja valvoo heidän etujaan, sillä yli 65-vuotiaita tulee tulevaisuudessa olemaan puolet väestöstämme.

Opportunity: harmaan talouden katoaminen tai ainakin väheneminen

Threat: yhteiskunnallisten varojen kuluminen rakentamiseen

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up