Added: 09.01.2012 15:44
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 276 times

Visio Pirkanmaasta 2025 ekologisesta näkökulmasta

Pirkanmaa on vuonna 2025 kehittänyt julkista liikennettä paremmin toimivaksi. Myös lähiruokaa tuotetaan enemmän.

Pirkanmaa on tärkeä solmukohta Suomessa, jossa risteytyy keskeiset pääväylät eri liikennemuodoissa. Tämän takia Pirkanmaassa on tällä hetkellä melko hyvin toimiva julkinen liikenne. Silti väestö käyttää edelleen paljon omaa autoaan ja Pirkanmaan seudun väkiluku kasvaa. Tämä takia uskon, että joukkoliikenne on kehittynyt huomattavasti vuonna 2025 etenkin Tampereella. Visiossani joukkoliikenteen rakenne muuttuu kokonaan, ja lähiliikenteen bussit vähenevät. Raitiovaunusta Hervannasta Lentävänniemeen on jo tehty suunnitelmia. Uskon, että hanke saadaan toteutettua vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäistä linjaa seuraavat suunnitelmat laajennuksista, jotka ovat vielä työn alla.

Vuonna 2025 julkinen liikenne on kehittynyt Pirkanmaalla myös siten, että kunnat tekevät parempaa yhteistyötä. Tällä hetkellä hinta kallistuu huomattavasti, kun kuntaraja ylittyy esimerkiksi Pirkkalasta Tampereelle, vaikka matkustusmatka olisi sama. Tästä johtuen julkista liikennettä käytetään enemmän vuonna 2025 myös Tampereen ulkopuolella. Muutoksista johtuen yhä suurempi osa työmatkoista kuljetaan julkisilla kulkuneuvoilla.

Yhtenä ekologisena muutoksena uskon olevan lähiruoan lisääntynyt myynti. Tällä hetkellä lähiruoan osuus on vielä melko pieni, koska lähiruoan jakelu ei ole riittävän tehokasta. Suuret marketit eivät ole kovin kiinnostuneita paikallisista tuotteista. Vuonna 2025 jakelu on toimivampaa, ja lähiruokaa syödään enemmän kuin nykyään.

Modified 2012-01-09 15:56:07

Opportunity: Julkinen liikenne kehittyy.

Threat: Julkisen liikenteen käyttö ei lisäänny riittävästi satsauksista huolimatta.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up