Added: 27.11.2009 13:37
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 883 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

autiomaan energiaa

koko maailman tarvitsema sähkö olisi mahdollista tuottaa aurinkovoimaloilla itävallan kokoisella alueella saharassa

vuonna 2020 aurinkoenergia tulee olemaan yhtä halpaa kuin hiilellä tuotettu energia. lämpötekniikan tutkija, professori hans muller-steinhagen, ennustaa, että tuolloin noin 15 % euroopassa tarvittavasta sähköstä voitaisiin kattaa afrikasta saatavalla aurinkoenergialla.

aurinkoenergian tuottamiseen tarvittava tekniikka on jo olemassa, mutta hintojen pudottamista varten tarvitaan vielä tutkimusta. rooman klubi, hampurin ilmastosäätiö ja jordanian energiatutkimuskeskus ovat desertec-suunnitelman takana, jonka ideana on tuottaa sähköä saharassa ja lähi-idässä. energia tuotettaisiin keskittämällä auringonvaloa. säteily keskitetään peileillä, jotka voidaan valmistaa esimerkiksi peililasista, teräksestä tai alumiinista.

cps-tekniikalla eli keskittyvällä aurinkovoimalla toimivan aurinkovoimalan moottorit perustuvat 1800-luvulla rakennettuun höyrykoneeseen, mutta höyrykone on korvattu turbiinilla, joka pyörittää sähkögeneraattoria. aurinkovoimalasta sähkö siirrettäisiin eteenpäin 500 kilovoltin tasavirtakaapeleilla, joiden häviö vastaisi suomen nykyisen sähköverkon siirtohäviötä.

toinen mahdollinen vaihtoehto on tuottaa aurinkoenergiaa keskitetyllä aurinkokennotekniikalla eli cpv:llä. tällöin sähkö keskitetään samaan tapaan peileillä, mutta polttopisteessä on aurinkokenno. tässä vaihtoehdossa pystytään minimoimaan kalliin kennopinnan käyttö.

aurinkokennot on keksitty jo 1950-luvulla, mutta tarvittava tekniikka on yhä suhteellisen kallista. aurinkosähkö on edelleen noin kahdeksan kertaa kalliimpaa kuin hiilivoimalla tuotettu sähkö.

References:

rantanen, k. (2009.) sähköä autiomaasta. tiede, 2/2009, 22–23.

Opportunity: lähes rajattomasti puhdasta energiaa

Threat: keskitettyihin energiantuotantolaitoksiin pohjaava järjestelmä voi lisätä energian jakeluun liittyviä riskejä

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(18 May 2011)
Auringosta saadun energian käyttöä pitäisi tosiaan lisätä, mutta länsimaat tuskin haluavat antaa Afrikan maille sitä valttia, että halpaa energiaa tuotettaisiin Arfikassa ja myytäisiin ehkä sieltä muille maille. Tietenkään tätä ei sanota ääneen, mutta rikkaat valtiot (yritykset, organisaatiot etc.) haluavat pitää Afrikan maat köyhinä ja kehittymättöminä oman etunsa vuoksi.