Added: 08.04.2012 11:11
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 346 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Myynninedistäminen suosittelevan myynnin keinoin

Opinnäytetyössä kartoitettiin suosittelevan myynnin nykytilannetta Espoon Amarillossa. Kartoituksen jälkeen luotiin suosittelevan myynnin opas ravintolan henkilökunnalle. Tutkimustulokset ja opas esiteltiin henkilökunnalle koulutustilaisuudessa.

Opinnäytetyössä selvitettiin suosittelevan myynnin nykytilannetta ja keinoja suosittelevan myynnin kehittämiseen. Tutkimusmenetelminä käytettiin henkilökunnan teemahaastatteluita, asiakaskyselyitä sekä suosittelevan myynnin havainnointia.

Tuloksista selvisi, että henkilökunta tiedostaa erilaisia keinoja suosittelevaan myyntiin, mutta jokapäiväisessä työssä suosittelevaa myyntiä ei vielä ilmene. Motivointi ja kannustaminen suosittelevaan myyntiin ovat keinoja, joiden avulla henkilökuntaa saadaan toteuttamaan suosittelevaa myyntiä. Asiakaskyselyiden perusteella huomattiin, että asiakkaat ottavat mielellään vastaan ruoka ja juoma suosituksia. Osa asiakkaista koki suosittelevan myynnin olevan tärkeä osa ravintolan asiakaspalvelua.

Tutkimustuloksiin pohjautuen tehtiin suosittelevan myynnin opas ravintolan henkilökunnalle. Oppaassa tuotiin esille keinoja lisämyyntiin sekä tuotteita suosittelevaan asiakaspalveluun. Opas ja tutkimustulokset esiteltiin henkilökunnalle koulutustilaisuudessa.

Lisätietoja:
Heidi Sahlberg
Laurea-ammattikorkeakoulu
heidi.sahlberg@laurea.fi

Your idea/solution in one sentence: Suosittelevan myynnin kehittäminen ravintolassa

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up