Added: 17.04.2012 09:07
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 182 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Suomalaisen yrityksen ja ulkomaalaisten sidosryhmien väliset kulttuurierot vaikuttavat työntekijöiden työhön

Suomalaisen patentointialan yrityksen työntekijöiden ja ulkomaalaisten sidosryhmätahojen välisten kulttuurierojen on todettu näkyvän jonkin verran työntekijöiden työssä. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi vaikeutena ymmärtää ja käsitellä ulkomailta tulevia viestejä ja toimeksiantoja.

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman opiskelija Anne Saaristo on tutkinut kulttuurierojen vaikutusta ja kulttuuriosaamisen tarpeellisuutta patentointialan yrityksessä ammattikorkeakoulututkintoon kuuluneessa opinnäytetyössään. Opinnäytetyön tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikka kulttuurierot vaikeuttavat välillä yrityksen työntekijöiden työtä liittyen ulkomailta tulevien viestien tulkintaan ja ymmärtämiseen, niin yrityksen omaa viestintätyyliä ei juurikaan muokata sen perusteella, minkä maan edustajan kanssa toimitaan. Tutkimuksessa vertailtiin myös yhteistyötä yhdysvaltalaisten, japanilaisten ja venäläisten kanssa. Näissä suomalaisesta poikkeavista liiketoimintakulttuureissa todettiin olevan eroja esimerkiksi viestinnän muodollisuudessa ja suoruudessa sekä valtaa pitävien tahojen kunnioituksessa.

Kulttuurien välisten erojen ymmärtäminen ja niiden huomioon ottaminen toiminnassa ja viestinnässä ovat oleellisia asioita kulttuuriosaamisessa, jota kansainvälistyvässä maailmassa arvostetaan yhä enemmän. Kulttuurien väliset erot voivat hankaloittaa ihmisten välistä kanssakäymistä, jos osapuolet eivät osaa huomioida toistensa kulttuuritaustoja ja näiden kulttuurien ominaispiirteitä. Kulttuuriosaaminen tarkoittaa siis kulttuuristen piirteiden tai eroavaisuuksien ymmärtämistä ja kykyä toimia viisaasti kulttuurisesti erilaisissa tilanteissa. Kulttuuriosaaminen tulisi huomioida entistä paremmin henkilöstön osaamisen kartoittamisessa ja kehittämisessä kansainvälisesti toimivissa yrityksissä.

References:

Lisätietoja:
Opinnäytetyöntekijä Anne Saaristo
e-mail: annes@live.fi

Your idea/solution in one sentence: Suomalaisen yrityksen ja ulkomaalaisten sidosryhmien väliset kulttuurierot vaikuttavat työntekijöiden työhön

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up