Added: 07.06.2012 16:09
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 388 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

win-win-win (Uudenmaan skenaario 3)

Markkinalähtöisessä maailmassa tehokkuus ja raha hallitsevat.

Hyvä talouskehitys ja markkinahenkisyys korostuvat Uudellamaalla ja vauhdittavat palveluiden kehitystä. Palveluntarjoajat kehittävät yhä uudenlaisia palveluita, joilla pyrkivät vastaamaan maksukykyisten asiakkaiden tarpeisiin. Samalla asiakaslähtöisyys ja pyrkimys helppokäyttöisyyteen korostuvat. Asiakkaat osaavat vaatia laatua ja toimivuutta ja luotettavien brändien merkitys korostuu.

Parhaimmillaan yritykset ja palveluntarjoajat saadaan kilpailemaan keskenään, mikä päätyy lopulta myös asiakkaiden eduksi: win-win-win. Avainasemassa menestymiselle on yrittäjyys, ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus uudenlaisten palveluiden kehittämisessä.

Vaarana kuitenkin on, että ne, jotka eivät osaa tai taloudellisesti kykene toimimaan markkinoiden ehdoilla syrjäytyvät. Julkisten palveluiden karsimisen myötä syrjäytyneiden mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluita ovat heikot.Modified 2012-08-17 12:45:29

References:

Pohjana valtakunnallinen skenaario 3. Markkinoiden ehdoilla
http://www.massidea.org/en/view/3213

Opportunity: Kilpailu asiakkaista parantaa palveluiden laatua.

Threat: Vain maksukykyiset pärjäävät.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up