Added: 07.06.2012 16:11
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 518 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Oivaltava hyvinvointi (Uudenmaan skenaario 4)

Oivaltava hyvinvointi mahdollistaa maailman, jossa kaikki voivat pärjätä.

Hyvä talouskehitys mahdollistaa ihmisläheisyyden ja asukaslähtöisyyden huomioimisen suunnittelussa ja rakentamisessa aivan uudella tavalla. Asuinalueita suunnitellaan ja rakennetaan aivan uusista lähtökohdista pyrkien turvaamaan kaikkien asukkaiden hyvinvointi. Ensimmäisten kokeilujen (Suurpelto, Marja-Vantaa ym.) osittaisen epäonnistumisen jälkeen löydetään parempia tapoja tähän ja tuloksena on uraauurtavia uudenlaisia asuinalueita, jotka tukevat yhteisöllisyyden nousemista ja talkoohengen kehittymistä. Monikulttuurisuus lisääntyy ja se koetaan rikkaudeksi, ei uhaksi. Monikulttuurisuuden myötä saadaan myös uutta työvoimaa hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluiden tarjoamiseen. Samalla myös koulutustarve muuttuu perinteisestä koulutettavien osaamistaustan paremmin huomioivaan suuntaan.

Palveluiden (sekä hyvinvoinnin että kulttuurin alalla) määrä lisääntyy ja ne tuodaan entistä lähemmäksi ihmisiä. Palveluita kehitetään entistä monipuolisemmiksi ja suunnataan erilaisille käyttäjille. Palvelualoille kehitetään yhä uudenlaisia palveluinnovaatioita ja alojen työllisyys paranee.

Toisaalta hyvinvoinnin lisääntyminen tukee yksilöiden vahvuutta ja voi vähentää yhteisöllisyyttä. Sen myötä myös eriarvoisuus sosiaaliluokkien välillä kasvaa. Syntyy myös keskustelua siitä, kenellä on oikeus hyvinvointiin (vrt. keskustelu HS:n yleisöosastoilla siitä, saavatko lapsettomat tai lapselliset olla tyytyväisiä elämäänsä).

Modified 2012-06-07 16:26:33

References:

Pohjana valtakunnallinen skenaario 4. Kokonaisvaltainen hyvinvointi: http://www.massidea.org/en/view/3213

Opportunity: Maailma, joka on suunniteltu ihmisten ehdoilla

Threat: Onko tämä mahdollinen?

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up