Added: 16.06.2012 02:04
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 202 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Yritysten työorganisaation kehitys

Yritysmaailmassa uudet innovaatiot ovat elintärkeitä ja siksi niitä täytyy pystyä tuottamaan koko ajan lisää. Kaikkea voi aina kehittää jollain tavoin eteenpäin, oli kyse sitten yrityksen johtamisesta tai työntekijöiden jokapäiväisistä askareista..

Yrityksellä kuin yrityksellä on aina ns. talon oma pelikirja, mikä pitää sisällään lukuisia sääntöjä, tapoja sekä tottumuksia uusia, kuin vanhojakin, työntekijöitä varten. Tietysti nämä ovat tärkeitä neuvoja varsinkin uudelle työntekijälle, mutta yleensä niitä ei ole tapana päivittää kovin usein ja niinpä moneen asiaan saattaa vierähtää tuntitolkulla turhaa aikaa. Moni vanha työntekijä on turtunut tekemään asiat oppimallaan tavalla ja sitä tapaa opetetaan uusille. Näin ongelman kierre ei katkea. Uusi työntekijä saattaa nähdä asian täysin eri valossa ja keksiä monta vaihtoehtoista, hyödyllistä ratkaisua asian hoitamiseen. Tällaisia innovaatioita pitäisi pyrkiä tuomaan esille yrityksen sisällä ja ottaa käyttöön uuden opastuksen myötä. Perinteisessä työorganisaatiossa tavallisten työntekijöiden keskuudessa on korkeintaan tyhjä aloitelaatikko, minkä kautta työjohtoa voi lähestyä. Loppujen lopuksi kehittäminen kuitenkin tapahtuu hierarkiassa paljon ylempänä. Pienelläkin hienosäädöllä voidaan saada aikaiseksi suuria muutoksia kokonaisuudessa, silti käytäntönä tämä ei ole vielä läheskään jokaisessa yrityksessä toiminnassa.
Kaizen on filosofia, tapa ajatella, sen suora käännös tarkoittaa suomeksi ”kehitystä”, ”muutosta kohti parempaa”. Yksi Kaizenfilosofian kolmesta kokonaisvaltaisista tavoitteista on laatu. Jos laatuvaatimukset selvitetään, päästään automaattisesti parempaan talouteen. Kaizentyöskentelyssä pyritään käyttämään jatkuvaa kehitystä päivittäisen työn parantavuudeksi. Kaizen vaatii johdolta sitoutumista työntekijöihin ja heidän tekemään työhön. Samoin työntekijältä odotetaan osallistumista ja ajattelevuutta työntekoon ja sen ympäristöön. Tällöin työntekijästäkin saadaan tuottoisa työntekijä. Kaizenin myötä jokaisen henkilön jokapäiväiseen työhön lukeutuu vastuuta ja vaikutusvaltaa. Siten kaikki on mukana vaikuttamassa.
Kaizen ei suinkaan ole ratkaisu tähän, mutta sen hyvin suunnitellun kokonaisuuden kautta voisi moni yritys maksimoida potentiaalinsa ja nähdä monta asiaa eri näkökulmasta. Kaizenajattelu on loppujen lopuksi vain pieniä askelia, tavanomaista osaamista, yhteisiä ponnisteluja ja prosessiorientoituneisuutta.

References:

Tutkintotyöraportti: Kaizen ja liiketoimintaprosessien kehittäminen. Tuomas Heinonen.
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/8982/TMP.objres.682.pdf?sequence=2

Työ – ja elinkeinoministeriö: Innovaatiot – Työelämän kehittäminen.
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2473

Your idea/solution in one sentence: Työorganisaation kehittäminen.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up