Added: 05.05.2010 12:56
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 565 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Yritykset eivät panosta henkilöstöön

Yritykset eivät panosta henkilöstön koulutukseen ja kehjttämiseen.

Viime vuosina yrityksien ongelmaksi on tullut henkilöstön kehittäminen. Yrityksillä ei ole aikaa tai varaa ‎henkilöstön kouluttamiseen ja tämä johtaa heikkoon tulokseen. Tutkimusongelma onkin kuinka saadaan ‎yritykset panostamaan enemmän henkilöstön koulutukseen.‎

Henkilöstö ei saa tarpeeksi koulutusta yritykseltä, jolloin se johtaa työn laadun laskemiseen. Jos ‎työntekijä tuntee itsensä itsevarmaksi sekä osaavaksi, työn laatukin paranee. Yritykset toimivat niiden ‎työntekijöiden avulla, eli jos työntekijät eivät voi antaa parastaan, ei myöskään yritys voi tehdä parasta ‎mahdollista tulosta. Myöskään työntekijän henkilökohtaiset etenemismahdollisuudet eivät kasva, jos ‎osaamista ei tule lisää. ‎

Huonon markkinatilanteen aikana yritykset karsivat henkilöstökuluista, jos niihin on alun perinkään ‎sijoitettu. Ilman henkilöstön kehittämistä, yrityskään ei voi kehittyä. Pitkällä aikavälillä yritys saattaa joutua ‎kilpailijoiden varjoon, jos muutoksia ei tapahdu. Yritys ei pidä henkilöstön koulutusta tärkeänä, koska sillä ‎ei ole suoria vaikutuksia tulokseen. Vaikeina aikoina yritys panostaa vain niihin kuluihin jotka ovat ‎pakollisia ja joista saadaan nopeasti tuloksia. Se ei kuitenkaan ole kannattavaa pitkällä aikavälillä. ‎

Research question: Miten yritykset saataisiin panostamaan henkilöstönsä kehittämiseen?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(09 Jan 2011)
Tämä on kieltämättä ongelma, johon yritysten tulisi satsata. Ongelman juuret ovat syvällä ja tulevat ilmi juuri taantumien aikana. Suurin päätösvalta (jopa koko maailmassa) on osakkeenomistajilla, jotka haluavat tulosta. Tällöin yrityksen johto on taantumien aikana helisemässä. Jotta osakkeenomistajia pystytään mielyttämään, joudutaan liian usein tekemään epäoptimaalisia ratkaisua. Joudutaan panostamaan asioihin, jotka antavat tuloskasvua mahdollisimman nopeasti. Ja henkilöstön koulutus antaa usein tulosta vasta pitemmän ajan kuluttua. Paine on kova, työntekijöiden kohdalla pätee ennemminkin periaate ´´tulos tai ulos´´.

Yhteisöllisyyteen tulisi myös minun mielestä panostaa. Hyvin suunniteltuna, tämä ei tuo kuluja yritykselle ja voi olla jo melko lyhyelläkin tähtäimellä yritykselle yksi tuottoisimmista sijoituksista. Eli johtajistoon joukkuepelaavia pedagogian ammattilaisia, jotka kuuntelevat alaisiaan. Auktoriteettijohtajat eläkkeelle.
(05 May 2010)
Ajankohtainen asia ja mielenkiintoinen haaste. Monessa yrityksessä henkilökunnan hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen jää varsin vähäiseksi. Tämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä moneen asiaan. Ehkäpä ratkaisuna voisi olla yhdessä toimiminen ja paremman yhteishengen luominen. Yhteistyö ja avoin ympäristö antaa avaimet menestykseen. :)