Added: 06.05.2010 12:41
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 563 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Työntekijöiden koulutuksen kehittäminen

Työntekijöiden koulutuksen kehittäminen

Työntekijöiden koulutus on tärkeää, sillä se motivoi työntekijöitä ja vaikuttaa työtuloksiin. Koulutus on nykyään vielä tärkeämpää, sillä maailma muuttuu kovaa vauhtia ja esimerkiksi tietotekniikka uudistuu todella nopeasti. Haastateltavamme kertoi että yrityksessä, jossa hän työskentelee koulutus jää pääasiassa työntekijän omalle vastuulle. Yritys järjestää muutaman kerran vuodessa koulutuspäivän, mutta muuta koulutusta ei järjestetä. Tämä varmasti vaikuttaa heikentävästi työntekijöiden motivaatioon ja näkyy tuloksissa. Haastateltavamme olisi halunnut koulutusta enemmän.
Yksi tapa panostaa työntekijöiden koulutukseen olisi laatia jokaiselle työntekijälle oma suunnitelma esimiehen kanssa, mihin merkattaisiin mm. työntekijän haasteet ja kehityskohdat. Suunnitelman avulla työntekijälle laadittaisiin myös tavoitteet ja pohdittaisiin miten ne voitaisiin saavuttaa. Koulutus voisi sisältää yrityksen kustantamaa koulutusta esimerkiksi seminaareja ja luentoja sekä osaltaan työntekijän omalla vastuulla olevaa opiskelua esimerkisi ammattikirjallisuuden lukua tai kielenopiskelua. Yhteiset koulutuspäivät ja kurssit lisäävät yhteishenkeä ja parantavat työilmapiiriä. Koulutus lisää työntekijöiden motivaatiota ja asiantuntemusta, joten siihen pitäisi panostaa.

Research question: Miten työnteiköiden koulutusta voitaisiin parantaa?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up