Added: 06.05.2010 12:55
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 626 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Työntekijöiden koulutuksen kehittäminen

Työntekijöiden koulutuksen kehittäminen

Työntekijöitä koulutetaan monissa yrityksissä aivan liian vähän. Joskus kouluttautuminen jää kokonaan työntekijän omalle vastuulle. Tästä voi olla paljon haittaa yritykselle, jos työntekijät eivät pysy ajantasalla, koska he eivät saa koulutusta. Koulutuksen puute alentaa myös työntekijöiden motivaatiota ja näkyy tuloksissa.

Työntekijöiden koulutus on tärkeää, sillä se motivoi työntekijöitä ja vaikuttaa työtuloksiin. Koulutus on nykyään vielä tärkeämpää, sillä maailma muuttuu kovaa vauhtia ja esimerkiksi tietotekniikka uudistuu todella nopeasti. Haastateltavamme kertoi että yrityksessä, jossa hän työskentelee koulutus jää pääasiassa työntekijän omalle vastuulle. Yritys järjestää muutaman kerran vuodessa koulutuspäivän, mutta muuta koulutusta ei järjestetä. Tämä varmasti vaikuttaa heikentävästi työntekijöiden motivaatioon ja näkyy tuloksissa. Haastateltavamme olisi halunnut koulutusta enemmän.Yhteiset koulutuspäivät ja kurssit myös lisäävät yhteishenkeä ja parantavat työilmapiiriä. Koulutus lisää työntekijöiden motivaatiota ja asiantuntemusta, joten siihen pitäisi panostaa.

Research question: Miten yritykset voivat parantaa työntekijöiden koulutusta?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
työnantajien ja työntekijöiden yhteistyöllä työpaikkakoulutuksiin.

Would you like to comment?

Log in or Sign up