Added: 27.11.2009 14:03
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 661 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Hiilidioksidivapaa kaupunki

Arabiemiirikuntien liitossa on aloitettu hiilidioksidipäästöttömän kaupungin rakentaminen

Maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästötön kaupunki rakennetaan Arabiemiirikuntien liittoon. Masdariksi ristitty kaupunki rakennetaan seitsemän neliökilometrin suuruiselle alueelle pääkaupungin Abu Dhabin tuntumaan. Tilaa tulee olemaan 50 000 asukkaalle sekä palveluille, toimistoille ja kevyelle teollisuudelle. Kaupunki saa 82 prosenttia tarvitsemastaan energiasta aurinkovoimasta ja prosentin tuulivoimasta. Jäljelle jäävät 17 prosenttia energiasta on tarkoitus tuottaa kompostoitua elintarvikejätettä polttamalla.

Kulutettavan energian tuotantotavat eivät ole ainoita keskittymiskohteita tässä tulevaisuuden kaupungissa. Myös energian kokonaistarvetta (verrattuna perinteisiin kaupunkeihin) vähennetään Masdarissa huolellisella kaupunkisuunnittelulla. Kapeat kadut rakennetaan lounaasta koilliseen polttavaa auringonpaistetta ehkäisemään. Näin kaupunkiin syntyy mahdollisimman paljon varjoalueita, joiden luvataan puolittavan ilmastointiin kuluvan energian määrän.

Autojen käyttö kaupungissa kielletään kokonaan. Masdarilaiset liikkuvat keskustassaan kevytrautatiellä, joka myös yhdistää ekokaupungin Abu Dhabiin. Kaupungin sisäiseen käyttöön on tarkoitus ottaa myös aurinkoenergialla toimivia pienoisajoneuvoja. Masdarin rakentaminen tulee maksamaan arviolta 22 miljardia dollaria (vuoden 2008 arvio).

References:

Tekniikka&Talous 8.5.2008 ”Ensimmäinen ekokaupunki syntyy keskelle aavikkoa” (Sofia Williams) http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article79894.ece

http://en.wikipedia.org/wiki/Masdar_City

Opportunity: Pilottikohde, jonka hyviä kokemuksia tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan ympäri maailmaa

Threat: Sovellettavuus muualla jää huonoksi jos käytetään kalliita ja vain aavikon olosuhteisiin sopivia ratkaisuja

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up