Added: 06.05.2010 13:11
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Ongelmana henkilöstökustannusten karsiminen

Miten voimme tehdä kustannussäästöjä karsimatta henkilöstökuluja.

Taloudellinen tilanne niin kotimaan markkinoilla kuin, kansainvälisillä markkinoilla aiheuttaa säästöpaineita yrityksille. Toimintaa on tehostettava ja samaan aikaan rahanyörejä kiristettävä. Yleinen kaava on hakea säästöjä henkilöstökustannuksista. Henkilöstökustannukset ovat peruskustannuksista osa-alue, jolla on helppo alentaa kustannuksia nopealla aikavälillä, jota nykyiset markkinatalouden trendit suorastaan vaativat. Jos ajattelemme ongelmaa palvelualan näkökulmasta, aiheuttaa se suuren ristiriidan. Palveluala perustuu asiakkaan palvelemiseen, joka samalla toimii monien yritysten tavoitteellisena kilpailun valttikorttina. Miten voimme samaan aikaan karsia henkilöstökuluista sekä käyttää henkilöstöä kilpailuvalttina laadukkaan palvelutason ylläpitämiseen.
Henkilöstö voi tuottaa todellista lisäarvoa yritykselle, mutta vähentämällä henkilöstöä menetämme tämän valttikortin. Eli ongelmana on löytää kustannustehokas toiminta ilman henkilöstökulujen karsimista. Tämän ongelman ratkaisu mahdollistaa todellisen lisäarvon tuottamisen yritykselle ja sitä kautta mahdollisuuden menestymiseen nykymarkkinoilla.

Research question: Miten tehdä kustannussäästöjä karsimatta henkilöstökuluja?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(06 May 2010)
Olet pureutunut tärkeään aiheeseen, joka on ajankohtainen varsinkin aikoina, jolloin yritykset irtisanovat massoittain ihmisiä. Pitkäjänteisyys usein palkitaan, joten henkilöstön irtisanominen ei aina ole järkevä ratkaisu tulevaisuuden kannalta. Työntekijöitä joudutaan joka tapauksessa palkkaamaan lisää kun taloudellinen tilanne paranee. Tällaisessa tilanteessa yritys kärsii menetyksiä niin irtisanomisprosessiin, uudelleen palkkaukseen sekä luotettavan ja osaavan työvoiman hankkimiseen. Kerran irtisanottu hyvä työntekijä ei noin vain palaa takaisin kun apua tarvittaisiin, ja uuden yhtä asiantuntevan henkilön löytäminen on monesti vaikeampaa.
(06 May 2010)
Tämä on kyllä hyvinkin ajankohtainen ja tärkeä kysymys!