Added: 06.05.2010 13:27
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 485 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Työnantajille koulutustukea

Työnantajille mahdollisuus koulutustukeen kouluttamisen ja työpaikkojen lisäämiseksi

Koska koulutus on yrityksen omalla vastuulla, myös siitä aiheutuvat kulut ovat työnantajan vastuulla. Tästä johtuen osa työnantajista saattaa vältellä työntekijöiden kouluttamista rahan säästämisen toivossa, vaikka kouluttamisen hyödyt ovat useimmiten rahallisia panostuksia suurempia.

Eri aloilla, kuten esimerkiksi kampaamoalalla taitojen päivittäminen ja uusien tekniikoiden opetteleminen on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta yritys pysyy elinvoimaisena ja "ajan hermolla". Sama pätee melkeinpä mihin tahansa alaan, sillä tekniikan kehittyessä ja uusien innovaatioiden vallatessa aloja, on yritysten pystyttävä kehittymään kehityksen mukana.

Jos työnantajille kehitettäisiin jonkinlainen apuraha tai tuen hakemisen mahdollisuus, voisivat työnantajat tarttua mahdollisuuten kouluttaa työntekijöitään entistä useammin, sillä apuraha voisi luonnollisesti madaltaa kynnystä kouluttaa ihmisiä. Työnantajille voitaisiin myös asettaa velvoite kouluttaa työntekijöitään vähintään kerran vuodessa. Lisäkoulutus voisi myös luoda uusia työpaikkoja.

Your idea/solution in one sentence: Työnantajille koulutustukea työntekijöien kouluttamiseen

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up