Added: 06.05.2010 13:37
Linked visions:
No linked visions.

Tarvitaan asenne muutos nyky-yrityksissä

Miten voidaan vaikuttaa nyky-yritysten asenteisiin, jotta toimintaa ei nähtäisi niin lyhytnäköisesti.

Ongelmana on taloudellisen taantuman vaikutus koulutuksen tasoon. On päivän selvää, että koulutuksen kaltainen kulu nähdään helppona säästötoimenpiteenä, joka palvelee yritystä nopealla aikavälillä, mutta saattaa aiheuttaa suuriakin ongelmia pitkällä aikavälillä. Ongelmaa ei siis voida lähteä perustelemaan numeroilla, jotka voidaan kääntää välittömästi haastetta vastaan.

Ongelmaan tulisi pyrkiä löytämään ratkaisu millä voidaan vaikuttaa yritysjohdon, sekä myös osakkeenomistajien asenteisiin. Nykyiset markkinat vaativat yrityksiltä nopeita ratkaisuja tyydyttämään osakkeenomistajia, jotka äänestävät jaloillaan, jos tulokset eivät heitä miellytä. Näin ollen yritykset pyrkivät nopeisiin kustannussäästöihin. Jotta asenteisiin voidaan vaikuttaa tarvitaan tehokkaita vaikuttamiskeinoja, jotka lähtevät yrityksen sisältä. On luotava esimerkkejä toisenlaisista menestystarinoista, jossa tie menestykseen on löytynyt pitkäjänteisestä työstä. Esimerkkeinä voidaan käyttää osuuskuntamuotoisia yrityksiä, jossa pörssitulokset eivät vaikuta yrityksen toimintaan. Näin ollen osuuskuntamoutoisissa yrityksissä voidaan keskittyä pitkänaikavälin suunnitelmiin. Esimerkiksi HOK-Elannon nousua marketkaupan markkinaykköseksi voidaan käyttää hyvänä esimerkkinä. Tarvitaan siis asennemuutos, joka syntyy yrityksen sisältä.

Your idea/solution in one sentence: Miten muuttaa asenteita yritysmaailmassa?

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up