Added: 06.05.2010 13:45
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 366 times
This content is in original language (Finnish). [Show translated]

työnantajien ja työntekijöiden yhteistyöllä työpaikkakoulutuksiin

työnantajien ja työntekijöiden yhteistyöllä työpaikkakoulutuksiin.

työnantajayritysten tulisi entistä paremmin huomioida työntekijöidensä tarpeita tarjoamalla heille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan työpaikkakoulutusten avulla ja tämän avulla edetä urallaan.


uralla eteneminen on erittäin tärkeää tänä päivänä. lähes jokainen työhaastattelussaan mainitsee haluavansa saada mahdollisuuksia kouluttautua ja edetä urallaan. moni työnantaja ymmärtääkin työpaikkakoulutusten merkityksen ja panostaa henkilöstönsä viihtyvyyteen kouluttautumalla heidät alansa ammattilaisiksi.

työnantajayrityste on tärkeää ymmärtää, että koulutusten tarjoaminen tehostaa myös yrityksen omaa toimintaa ja koulutuksista saama hyöty kuittaa lopulta koulutuksiin käytetyt kustannukset.

oleellista on myös, että työntekijätkin ovat aktiivisia ja osoittavat kiinnostusta työpaikkakoulutuksia kohtaan, eivätkä vain odota lisäkoulutustarjousta työnantajiltaan.

työpaikkakoulutusten tarjoaminen hyödyttää molempia osapuolia. työntekijät motivoituvat tekemään työtään paremmin ja työnantajat saavat osaavaa henkilöstöä. joten, yhteivoimin kohti työpaikkakoulutuksia.

Your idea/solution in one sentence: työnantajien ja työntekijöiden yhteistyöllä työpaikkakoulutuksiin panostamiseen

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up