Added: 18.05.2010 13:41
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 755 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

tietosuojalaki suojaa työntekijää asiakaspalvelussa.

asiakaspalvelussa odotetaan henkilön nimeä, joka lukee palautteet ja vastaa niihin. miten tämä voisi vaikuttaa lopputulokseen positiivisesti?

tietosuojalaki on vienyt asiakaspalvelutoiminnan nimettömäksi. käytännössä tarkoittaen, että jokaisessa yrityksessä ei enää edes anneta henkilön nimeä, joka asiaa hoitaa. asiakaspalvelutehtävissä olevalle tämä on haasteellista ja saattaa ulospäin näyttää hyvinkin sopimattomalta. asiakas voikin kokea saaneensa huonoa palvelua, vaikka työntekijä seuraa vaan saamiaan työskentely ohjeita. asiakkaita kuitenkin palvellaan kunnon lopputuloksella ja pyritään ammattitaitoisiin ratkaisuihin.

kuitenkin syy tähän on hyvin yksinkertainen. on ihailtavaa ajatella, että palautteen läpikäyntiä varten olisi sopivaa palkata yksittäinen henkilö, jonka nimi näkyisi annetuissa vastauksissa. voidaan toisaalta myös ajatella niin, että mitäs tehdään kun asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palautteeseen. usein tilanne on juuri tällainen. voidaanko siis suoraan yksi henkilö laittaa vastuulliseksi koko yrityksen saamista palautteista? vielä asioista, joille hän ei voi mitään kuten esimerkiksi lääkkeiden sivuoireet. tietosuojalain tarkoitus on suojella niin työntekijän yksityisyyttä kuin yrityksen muutakin toimintaa. tästä johtuen esimerkiksi työntekijän oma nimeä ei välttämättä käytetä vaan häntä puhutellaan ulkopuolisten läsnä ollessa työnimikkeellä. tämä johtuen siitä, että voidaanko todella odottaa kenenkään ottavan vastuuta ihmisten mieltymyksistä ja tuotteen tarkemmasta prosessista käyttäjiä varten. ihmisten toimintaa on vaikea ennalta arvioida, joten voidaankin sanoa olevan järkevää että työntekijöitä suojellaan.

Your idea/solution in one sentence: ei aina nimi muuta asiakaspalvelua paremmaksi.

Do you a have better idea? or

This is a solution to
User image
Yrityksen täytyy nimetä työntekijä, joka ottaa vastuun palautteiden käsittelystä.

Would you like to comment?

Log in or Sign up