Added: 27.11.2009 14:45
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 666 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

päästötön kaupunki

Tulevaisuudessa energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten kaupunkiasumisen ratkaisujen kysyntää kasvaa

kaupungistuminen on etenkin kehitysmaissa ja nopeasti kehittyvissä aasian maissa voimistuva ilmiö. kaupungistumisen kanssa samanaikaisesti tapahtuva ilmastonmuutoksen ja ympäristöasioiden nouseminen entistä tärkeämmiksi huomioitaviksi seikoiksi kasvattavat energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten kaupunkiasumisen ratkaisujen kysyntää. eri puolilla maailmaa onkin käynnistynyt hankkeita, joiden tavoitteena on kokeilla ja kehittää uudenlaisia, ekologisesta näkökulmasta kestäviä kaupunkiasumisen muotoja. suomalaisista toimijoista vtt on ollut ideoimassa ekokaupunkia kiinaan.

tulevaisuuden ekokaupunki tuottaa tarvitsemansa energian itse saastuttamatta ilmaa, vettä tai maaperää. tämä tarkoittaa, että suuri osa kaupungin alueesta on varattu aurinkopaneeleille, tuuligeneraattoreille, maalämmön tuotannolle ja bioenergian tuotannolle. ekokaupungissa on myös kasvihuoneita ja keinoaltaita ruoan tuotantoon. keinoaltaissa viljellään kaloja ja kasvihuoneissa sellaisia vihanneksia, joiden viljelyyn ulkotilan lämpötila ei ole riittävä. elintarvikkeiden ja energian lisäksi kolmas päivittäin tarvittava hyödyke on vesi. ekokaupungissa on suljettu vedenkierto. tämä tarkoittaa, että kaupungin ulkopuolelta vettä ei tule, eikä jätevettä lähde kaupungista.

jätehuolto ja materiaalien kierrätys on kokonaisuus, joka liittyy saumattomasti kaikkeen muuhun ekokaupungin toimintaan. orgaanisen jätteen käyttö energian tuotannossa ja peltojen lannoituksessa on eräs osa tästä. tällä tavoin jätehuolto, energiahuolto ja elintarvikkeiden tuotanto kytkeytyvät toisiinsa kokonaisuudeksi. nämä kaikki pitää ekokaupungissa suunnitella samalla kertaa siten, että eri alojen tekninen tieto kootaan yhteen ja saadaan toimiva suljettu kierto.

References:

tekniikka&talous 7.2.2007 ”suomalainen ekokaupunki hurmasi kiinalaiset” (eeva törmänen) http://www.tekniikkatalous.fi/rakennus/article32298.ece
http://www.vtt.fi/proj/ecocitychina/
http://www.eeropaloheimo.fi/ekokaupunki_mika_ja_miksi.htm

Opportunity: pilottikohteita, joiden hyviä kokemuksia tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan ympäri maailmaa

Threat: onko täydellinen omavaraisuus kaikkialla mahdollinen tai järkevä tavoite?

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up