Added: 23.05.2010 22:21
Viewed 628 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kulttuurit ovat rikkaus

Asenteisiin voidaan vaikuttaa asennoitumalla positiivisesti.

Suomalaisuudessa tärkeänä ominaisuutena pidetään pienen maamme yritteliäisyyttä ja sitä että pienuudestamme huolimatta olemme itsenäistyneet suurien valtojen alta. Suomalainen sisukkuus näkyy kaikessa työssämme ja mitä olemme saaneet aikaiseksi ahkeruudella, kovalla työllä. Suomalaisten jurous näkyy negatiivisessa valossa kansainvälisesti. Että voisimme ymmärtää muita, meidän tulee osata ymmärtää itseämmekin. Emme voi ajatella asioita vain itsekeskeisesti omassa pienessä maassamme vaan tulisi laajentaa maailmankatsomusta globaalimmaksi. Suomi on pieni maa, mutta sillä on kulttuurisesti rikas sisältö. Kulttuurit ovat rikkaus, joita pitää vaalia.

Kulttuurit muodostuvat vuosien varrella. Kulttuuriin kasvetaan ja sitä ei hetikään olla kyseenalaistamassa. Kulttuureissa on monenlaisia tekijöitä, jotka sitovat kuulumaan osaksi kulttuuria mm. uskonto ja kulttuurin historia. Usein omasta kulttuurista pidetään tiukasti kiinni ja soveltamiselle ei anneta tilaa.

Jatkuva yksilöllisyyden korostus johtaa siihen, että asioita ajatellaan itsekeskeisesti eikä yhteisen hyvän puolesta niin kuin ennen. Yhteiskunta tulee lyhistymään, mikäli aina pyritään yksilösuorituksiin omaa etua tavoitellen. Voidaan olettaa että kun omat asiat ovat hyvin ja elintaso taattu ei muiden ongelmilla ole väliä. Vanhat arvot ovat menettäneet merkitystään. Yksilökeskeisellä toiminnalla kulttuurien merkitys vähenee ja unohdetaan kulttuurien arvot, omalla toiminnalla tulisi tavoitella yhteistä hyvää.

Globalisaation myötä myös väestörakenteemme muuttuu, joten on vuosien prosessi että jo esiopetuksessa aloitetulla kulttuurikasvatuksella saavutetaan tuloksia. Toivottavaa olisi, että lapset saisivat kasvaa monikansallisessa ympäristössä niin että heille muodostuisi positiivnen käsitys muista kansoista.


Media kertoo aktiivisesti eri kulttuureista ja kansalaisista. Media välittää kuitenkin kuvaa yhdeltä kannalta, uutisoinnin kannalta. Tuoko media oikeassa valossa eri kulttuurit ja kansalaisuudet esiin? On osattava luoda oma kriittisyytensä mediaa kohtaan ja osata tulkita tietotulvasta se oikea tieto. Media tuo esiin vähemmistökulttuurit uutisoinnissa, mikäli jotain tapahtuu jossa osallisena on muu kuin oman maan valtaväestön edustajia se uutisoidaan lokeroiden. Uutisoinnit ovat usein negatiivissävytteisiä ja se saa aikaan lisääntyvää kulttuurien välistä vertailua, jopa rasismia. Media pystyy hallitsemaan mielikuvia mitä synnytetään uutisoinnilla. Media luo ennakkokäsityksiä.

Modified 2011-01-14 00:58:43

Your idea/solution in one sentence: Kulttuurikasvatuksella saavutetaan positiivisia tuloksia maahanmuuttajiin kohdistuviin asenteisiin.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(18 Jan 2011)
Äskeisestä jäi näköjään huomioimatta tuo 1000 merkin raja. Tuo puuttuva kommentti kuuluu näin:

" Toivoisin, että vähäinenkin maahanmuuton arvostelu ja vastustaminen jätetään jatkossa julkaisematta keskustelupalstalla …
…Perustelen tätä sillä että näin HS antaa maailmalle sen kuvan että maahanmuutolla ja sen lisäämisellä on lähes yksimielinen kannatus lukijakunnassa."


Ja koko kirjoitukseni pointti on siis se, että puolustetaanpa mitä tahansa asiaa, aina pitää pyrkiä rehellisyyteen.
Paras tapa saada ihmiset vastustamaan omaa näkemystään on piilotella siihen liittyviä tosiasioita.
(17 Jan 2011)
Koko kirjoitus huokuu positiivisuutta, jopa yltiöpositiivisuutta. Aivan kuin kirjoittaja haluaisi estää asioiden kiriittisen tai rationaalisen tarkastelun ja vertailun.
Itseni on vaikea nähdä mitään hyvää tosiasioiden peittelyssä ja piilottelussa.

Takerrun tässä yhteen lauseeseesi:

"Toivottavaa olisi, että lapset saisivat kasvaa monikansallisessa ympäristössä niin että heille muodostuisi positiivnen käsitys muista kansoista."

Lapset saavat jo nyt kasvaa monikulttuurisessa ympäristössä Suomessakin. Heille muodostuu siitä ja muista kansoista oma käsityksensä, niinkuin meille aikuisillekin. Mutta se käsitys saa olla positiivinen tai se saa olla negatiivinen, tai jotain siltä väliltä. Sen pakottaminen positiiviseksi aina on manipuloimista ja epärehellistä.

Annan tähän liittyen vastaavanlaisesta toiminnasta esimerkin. Se on Helsingin Sanomien keskustelupalstalta poimittu. Huolestuttavinta siinä on että sen on lausunut Vihreiden varavaltuutettu Joni Pelkonen.

Kommentti kuuluu näin:

"
(31 May 2010)
kaunis idea tuo kulttuurikasvatus. Ikävä kyllä ennakkoluulot elävät syvällä erityisesti vanhemmissa sukupolvissa - isissä, äiteissä, mummoissa ja vaareissa, jotka eivät uusien sukupolvien tavoin, ole tottuneet tähän monikulttuurisuuteen. He saattavat siirtää ennakkoluulojansa jälkikasvuunsa myös tahattomasti. Suomi on vasta totuttautumassa tähän uuteen ilmiöön - kulttuurien rikkauteen, mutta siihen sisään kasvetaan hitaasti - sukupolvi kerrallaan.