Added: 26.05.2010 18:47
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 446 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Onko mediaan luotettava?

Tämän päivän maailmassa jokaisen pitäisi omaksua kriittinen medialukutaito.

Nykyään on melkein mahdotonta olla altistumatta eri medioille. Televisio ja tietokone löytyy lähes joka kodista, ja jos itse ei lehtiä tilaa, näkee niiden lööpit kauppojen ovissa. Koska olemme täysin median ympäröimiä vaikuttaa sen sanoma ja ihanteet meihin kaikkiin, halusimme tai emme.

Tarvitsisimmekin kaikki kriittisen eli kyseenalaistavan asenteen mediaa ja sen sisältöä kohtaan. Onko kaikki täysin totta mitä lehdissä kerrotaan? Voiko mainosten lupauksiin uskoa? Kuuluuko kaikkein näyttää samalta miltä julkkikset näyttävät tv:ssä?

Erityisesti lapset ja nuoret ovat alttiita median haittavaikutuksille, myös ikä-ihmisillä voi olla vaikea erottaa eri medioiden sisällöistä mikä on totta ja mikä ei. On kuitenkin muistettava lasten ja nuorten erilaisuus ja eri-ikästen kehitysvaiheet: kriittinen mediakasvatus edellyttää sellaisia valmiuksia metatason ajatteluun ja kognitiivisiin prosessiehin, joita pienemmillä lapsilla ei vielä juurikaan ole. Siksi pienempien lasten suojelu medianhaitoilta jää vanhemmille (Herkman 2007, 11-12.)

Kriitiinen medialukutaito on tärkeää nuoren kannalta siksi, että nuori osaisi luoda terveen minäkuvan, ilman että median antamat kauneusihanteet vaikuttaisivat siihen.
Tärkeää olisikin saada kaikki omaksumaan kriittinen ajattelutapa median sisältöä kohtaan, jottei media pystyisi vaikuttamaan meihin esimerkiksi luomalla/muokkaamalla ihanteitamme.

Research question: Miten saisimme kaikki tarkastelemaan eri medioita ja niiden tuotoksia kriittisesti?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up