Added: 27.05.2010 15:27
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 594 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Lisää mediakasvatusta kouluihin

Mediakasvatuksella autetaan lapsia ja nuoria ymmärtämään internetin hyödyt ja haitat.

Koulukiusaaminen on vakava asia, ja vielä pahempaa jos se pääse jatkumaan koulun ulkopuolella, esimerkiksi internetissä. Asiaan voi olla hankalaa suoraan puuttua, mutta lapsille ja nuorille voi antaa työkaluja, joilla he pystyisivät itse välttämään kiusaamista tai hyväksikäyttöä internetissä.

Kouluissa pitäisi olla enemmän mediakasvatusta. Mediakasvatuksella varmistettaisiin, että lapset oppivat toimimaan turvallisesti eri medioiden parissa. Opettamalla lapsille ja nuorille kuinka toimia internetissä, oppivat he pitämään salasanansa turvassa tai ymmärtävät olla julkaisematta kuvia ja tietoja, joita eivät halua kaikkien näkevän tai levittävän.

Keskustelupalstoilla, yhteisöissä ja muilla keskusteluun tarkoitetuilla internet sivuilla, on yleensä aina ylläpito joka voi poistaa asiattomta viestit ja kommentit. Usein kuitenkaan ylläpito itse ei viestejä löydä tai etsi, vaan heille pitää asiasta ilmoittaa. Jos kiusattu ilmoittaisi asiattomista viesteistä saataisiin ne ainakin pois näkyvistä ja ehkä myös estettyä kiusaajan pääsy ja kommentointi kiusatun profiilin. Mutta ilman minkäänlaista mediakasvatusta, kiusattu ei välttämättä tiedä tällaisesta mahdollisuudesta.

Tarpeellinen apu ja mahdollisuus havaita netissä tapahtuva kiusaaminen olisi kunnan, tai miksei jopa koulun, oma nuorisotyöntekijä, joka olisi mukana nuorten suosimissa yhteisöissä ja keskustelupalstoilla. Nuorisotyöntekijä pystyisi tarkkailemaan oppilaiden kommentointeja ja keskusteluja sekä puuttumaan kiusaamiseen heti kun se tapahtuu. Netissä on myös kiusatun helpompi kertoa kiusaamisestaan.
Nuorisotyöntekijä olisi netissä siis keskustelujen ja kommentointien valvojana sekä helposti lähestyttävänä aikuisena.

Your idea/solution in one sentence: Lisää mediakasvatusta opetukseen ja kouluille omat nuorisotyöntekijät

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(21 Jun 2010)
Media ympäröi meitä kaikkia ja se on alati läsnä meidän elämässämme joko tiedostettuna tai tiedostamattomana. me kaikki määrittelemme itse miten koemme sen. Monesti ajatellaan, että mediakasvatuksen ainoana tehtävänä on pelastaa lapset ja nuoret median pahoilta ja haitallisilta vaikutuksilta. Tässä ajattelussa äänessä onkin aikuiset. Totuushan on, ettei yksin vääränlainen sisältö tee mediatuotetta vaaralliseksi, rikosten syntymiseen tarvitaan persoonallisuutensa tai elämäntilanteeseensa takia vaikutuksille herkkä ihminen (Sintonen 2002, 111). Tietenkään lapsia ei tule jättää yksin tai keskenään mediakokemusten kanssa vaan kokemuksista tulee puhua ja niitä olisi myös hyvä hankkia yhdessä.
Se että ihmiset osaavat käyttää eri medioita ja tuottaa sinne tekstiä tarvitaan, mutta itse pidän mediakasvatuksen tärkeimpänä asiana sitä, että ihmiset saataisiin heräämään siihen, että medialla on kuitenkin aina oma lehmä ojassa eli mitkä ovat median perimmäiset tarkoitukset ja tavoitteet. Medialukutaito ei synny itsestään ja sitä pitää harjoittaa koko ajan. Pitää kyseenalaistaa, kysellä ja herätellä keskustelua eri aiheista. Erittäin tärkeää olisi saada etenkin nuoret pohtimaan ja tunnistamaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan siitä, miten media vaikuttaa heihin.
(29 May 2010)
Kyllä, mediakasvatusta on nykyään hävyttömän vähän. Se ,että en itse sitä ole aikoinani saanut ei vielä mikään ihme, mutta nykypäivänä on häpeä, että sitä ei ole. Kouluissa saattaa olla joku yksi kälynen teemapäivä, jossa mediakasvatusta yhdellä rastilla vähän sivutaan.

Nostaisinkin tässä vanhempien roolia mediakasvatuksen antajana. vanhempien pitäisi tietää kaikkein parhaiten oman lapsensa asioista. Mielestäni aikuista voi syyttää, jos hän sanoo, että ei tiennyt että hänen lastaan kiusattiin netissä monta vuotta tai että hänellä on paljastavia kuvia netissä.

Heitänkin siis idean, että pitäisikö aikuisia valistaa yhdessä lastensa kanssa. Yhdessä he pystyisivät myös keskustelemaan asioista, joka toisi molempien näkökulmat asioista esille.