Added: 27.05.2010 19:05
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 229 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Olematon sisäinen tiedottaminen

Yhtiön johdon sisäisen tiedottamisen puutteellisuus lisää henkilöstössä epävarmuutta.

Eri paikkakunnille jakautuneessa yhtiössä tiedon kulku perustuu kuulopuheisiin jotka taas vääristyvät matkan varrella ja muuttuvat jopa virheelliseksi. Vääristynyt tieto lisää entisestään epävarmuutta ja luottamuspulaa. Yhtiön sisäinen tiedottaminen ja sen puutteellisuus on närästänyt henkilöstöä pitkään. Uusista asioista ja päätöksistä ei tiedoteta vaikka yhtiöllä omat intranet-sivut sekä yhteinen s-posti. Asioista päättäjien (johdon) vastaus tiedottamiseen on että 'silloin tiedotetaan kun on aihetta'. Käytännössä liian harvoin, tieto on jo levinnyt huhupuhein ja vääristynyt. Viestiyhteys johdon ja työntekijöiden välillä katkennut. Yhtiöllä ei ole varsinaista tiedottajaa.
Johto ei koe että asioista pitäisi tiedottaa eikä halua ymmärtää koko ongelmaa. Keskeneräisistä asioista ei puhuta mutta missä vaiheessa pitää katkaista huhuilta siivet?

Research question: Kuinka saada sisäinen tiedottaminen toimimaan?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up