Added: 28.05.2010 13:11
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 425 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Tiedonpuute yksi syy rasismiin

Tiedonlisääminen on avainasemassa taistelussa rasismia vastaan

Luulen, että yksi syy vihamielisiin asenteisiin kerjäläisiä kohtaan on tiedon puute. Esimerkiksi faktat romanien historiasta tuskin ovat monenkaan tietoisuudessa ja siksi pitäisikin keksiä keinoja lisätä tietoisuutta liittyen kyseisiin aiheisiin. Teatteri voisi olla yksi keino, mutta kuten todettua, se tuskin tavoittaa läheskään kaikkia.

Kuitenkin luulen, että luovuutta tarvitaan ja uusia tiedotusväyliä täytyy kehittää, sillä pelkkä saarnaaminen ja faktojen kertominen ei valitettavasti riitä. Täytyisi siis keksiä uusia keinoja tiedon levittämiseen sekä tehostaa vanhoja menetelmiä. Keinojen täytyisi kuitenkin olla sellaisia, jotka tavoittaisivat mahdollisimman laajan joukon ihmisiä.

Täytyy kuitenkin myös todeta, että vaikka tiedon lisääminen on avainasemassa taistelussa rasismia vastaan, se ei kuitenkaan ole ainoa keino ja löytyy myös ihmisiä, joilta tietoa jo löytyy, mutta asenteet eivät silti ole muuttuneet. Tiedonlisääminen kuitenkin varmasti auttaisi ja ainakin liittyen keskustelufoorumeilla esiintyviin räikyviin yleistyksiin ja ennakkoluuloihin se olisi ensisijainen keino.

Valitettavasti valmiita vastauksia ei kuitenkaan ole ja työtä riittää.


Your idea/solution in one sentence: Uusia menetelmiä tiedon lisäämiseen

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up