Added: 28.05.2010 23:21
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 497 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Hyvää palvelua yrityksissä

Yrityksillä on haaste saada uskollisia asiakkaita, mutta kuinka se on mahdollista? Hyvästä palvelusta kerrotaan kolmelle, mutta huonosta kymmenelle.

Kun puhutaan palveluyrityksen asiakashankinnasta, palvelu on avainsana. Mutta toisaalta, niin on kaikessa muussakin liiketoiminnassa, ilman palvelua yritys on pian entinen yritys. Asiakkaan voi saada kerran, muttei toista kertaa, ellei asiakas saa palvelua. Monopolitilanteissa, jolloin paikkakunnalla tai lähiseudulla ei ole vastaavaa palvelua tai tuotetta saatavissa, myös heikon palvelun yritys voi säilyä hengissä.
Asiakaspalvelu on ihmisen kohtaamista, on myytävä tuote tai polavleu mikä tahansa. Jos ihmiselle on jo lapsesta opetettu toisen ihmisen kunnioittaminen j huomioiminen asemasta, koulutuksesta tai ulkoisesta olemuksesta riippumatta, ei palvelu voi olla huonoa. Mutta kuinka moni ihminen on valmis iloisella mielellä tietyllä tavalla nöyrästi palvelemaan toista ihmistä, aidosti toista ihmistä saavuttamaan päämääränsä, mutta samalla myös itse hyötymään tilanteesta myös taloudellisesti. Haaste on todellinen, saada oikeanlaisia ihmisiä palvelutehtäviin.
Palvelutyön arvostusta täytyisi saada lisää. Useamman vuosikymmenen ajan Suomessa on arvostettu matemaattista ja kielellistä älykkyyttä, niitä on helppo mitata. Näiden lahjakkuuksien avulla on voitu rakentaa uraa, kehittää ja luoda uutta. Mutta samaan aikaan ihmisen tietous toisen ihmisen kanssa rinnalla elämisestä on vähentynyt, ja arvostus laskenut. Sosiaalinen älykkyys ei ole nopeasti muutettavissa tiedoksi eikä rahaksi. Mutta menestyksellisessä asiakaspalvelussa sitä tarvitaan. Yritysten täytyy positiivisella tavalla rekrytoida palveluammatteihin henkilöitä, joilla on sosiaalista älykkyyttä ja tämä vaatimus ja ominaisuuden ja palvelutyön arvostus tulisi näkyä myös palkassa. Hyvän asiakaspalvelun kautta yrityksellä on elinmahdollisuuksia, tuottaa hyvää mieltä ja olla kannattava, hyvää voittoa tuottava yritys.
Uskolliset asiakkaat haluavat kerta toisensa jälkeen palata yritykseen, jossa palvelu on hyvää. Samaan aikaan uskollisia asiakkaita voidaan palkita monenlaisin bonuskeinoin, joita jo on käytössä lähes jokaisessa liikkeessä.

Your idea/solution in one sentence: Uskollisia asiakkaita voidaan saada vain hyvällä palvelulla, ja hyvä palvelu syntyy ihmisen aidosta kohtaamisesta.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up