Added: 30.05.2010 14:38
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 425 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vaihtoehtoja nettimaailmalle

Nettiriippuvaisen on kyettävä itse tunnistamaan tilanteensa ja kyettävä ylläpitämään suhdettaan myös netin ulkopuoliseen elämään.


Nettiriippuvuutta on vaikea mitata ja arvioida, sillä nettiä voi käyttää työhön ja opiskeluun paljonkin ilman, että se alkaa hallita elämää. Netti voi kuitenkin koukuttaa päihteiden tavoin, jolloin ahdistuksen ja raivon kaltaiset riippuvuusoireet vaikeuttavat netitöntä elämää. Huolestua kannattaa silloin, kun normaalit rutiinit unohtuvat ja sosiaalinen elämä koneen ulkopuolella kärsii. On tärkeää muistaa, etteivät netin ihmissuhteet voi korvata aitoja. (MLL 2006, 21.)

Riippuvuuden hoidossa on tärkeää saada netin käyttö omaan hallintaan, mikä onnistuu esimerkiksi ajankäyttöä rajaavien menetelmien avulla. Harrastuksien kaltaiset pakottavat menot keskeyttävät verkossa olemisen. (Peltoniemi 2006, teoksessa MLL 2006, 21.) Omaa netinkäyttöä voi myös suunnitella ja kirjata ylös, tai eri viikonpäiville voi jakaa eri sivustoilla surffaamisen: yhtenä päivänä uutissivut, toisena pelaaminen, kolmantena jotain muuta. Kannattaa myös pohtia, mikä kaikki on todella tarpeellista. (MLL 2006, 21.)

Omasta mielestäni olennaista nettiriippuvuuden ehkäisyssä on netin ulkopuolisen elämän mielekkääksi rakentaminen. Kun on ystäviä ja mukavia harrastuksia, netille ei jää liikaa aikaa ja suhde todelliseen maailmaan säilyy, vaikka netissä välillä vierähtäisikin pitkä tovi. Nuorten nettiriippuvuutta voidaan siis ehkäistä kiinnostavalla vapaa-ajan toiminnalla sekä tarjoamalla puoleensavetäviä kohtaamispaikkoja nettimaailman ulkopuolellakin.

Jos oman netinkäytön ongelmallisuuden hahmottaminen tuntuu vaikealta, Päihdelinkin nettiriippuvuustestin avulla on helppo saada kokonaiskuva tilanteestaan. Monivalintavaihtoehtojen valitseminen pakottaa pohtimaan omaa netinkäyttöä ja tiedostamaan, onko internet uhka elämänlaadulle.

Nettiriippuvuustesti: http://www.paihdelinkki.fi/testaa/netinkaytto

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2006. Viisaasti verkossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta. Viitattu 30.5.2010. http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/77ae01be0f53ef5b6ef1dc8a1ce34778/1275219258/application/pdf/1671940/Viisaasti%20verkossa%20-koulutusmat.%20tukioppilaille.pdf

Your idea/solution in one sentence: Nettiriippuvuuden selättämisessä auttavat tilanteen tunnistaminen, ihmissuhteet ja mielekkäät harrastukset.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up