Added: 30.05.2010 14:48
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 486 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vanhempi sukupolvi netissä

Vanhempi sukupolvi netisssä.

Teknologian nopea kehittyminen luo haasteita meille kaikille, eikä vähiten ainakaan vanhemmille ihmisille. Suurena haasteena onkin se, miten saamme tai pidämme vanhemman sukupolven mukana alati muuttuvassa informaatio – ja kommunikaatioteknologiassa. Yhä voimakkaammin teknologisoituvassa yhteiskunnassa median luomat tiedot ja taidot alkavat olla olennainen osa jokaisen ihmisen elämää halusi sitä tai ei. Saadakseen tietoa tai osallistuakseen aktiivisesti yhteiskuntaan niin yksilönä kuin yhteiskunnan demokraattisena jäsenenä, tarvitaan osaamista ja taitoa liikkua netissä, ja tätä kaikilla ikäpolvilla ei ole (Varis 2002, 26). Siksi ei pidäkään unohtaa, että vanhempi ikäpolvi on yhtä tärkeässä osassa kuin lapset ja nuoret, kun puhutaan mediakasvatuksesta.

Nuorilta uusien viestintätaitojen omaksuminen käy helposti, kun taas varttuneempi väki tuskailee uusien tapojen kanssa tai ovat täysin tietämättömiä uusista tavoista kommunikoida ja saada tietoa. Nuorten mediakulttuuri, kokemusmaailma ja aistien herkistyminen erilaisten medioiden käytölle ovat laadullisesti erilaisia kuin aikaisemmalla sukupolvella (Varis 2002, 23). Lapsille ja nuorille uusien medioiden käyttöön otto ei tuota ongelmia, kun taas vanhemmilla ihmisillä niiden omaksuminen ja käyttöön otto vie aikaa ja voi olla jopa mahdotonta omaksua. Tämän vuoksi vanhempien ja isovanhempien tulisi seurata ja olla kiinnostuneita uusien viestintämuotojen kehittymisestä, ettei kuilu yhteydenpitoon ja viestimiseen kasvaisi liian isoksi. Kuten tiedetään, sukupolvien välinen kommunikointi on aina ollut vaikeaa, mutta mediakulttuurin nopeassa muutoksessa se voi osoittautua vieläkin hankalammaksi (Varis 2002, 24).

Research question: Miten saamme pidettyä vanhemman sukupolven mukana alati muuttuvassa teknologiassa?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(30 May 2010)
Teknologiaa todellakin kehittyy koko ajan ja vanhemmat ihmiset eivät pysy perässä. Teknologiaa ja sen käyttöä pidetään nuorten juttuna, eivätkä monet ikä-ihmiset edes halua opetella käyttämään uusimpia laitteita. Teknisten laitteiden monimutkaisuus turhauttaa vanhoja ihmisiä kun taas nuoret ihmettelevät miten se voi olla niin vaikeaa.

Vanhemmille ihmisille on myös jokinlainen kynnys antaa puolta nuorempien ihmisten opettaa heitä käyttämään esimerkiksi teitokonetta. Ehkä jos kaikki, niin nuoret kuin vanhatkin, jaksaisivat olla kärsivällisiä toisilleen ja tehdä yhteistyötä, saataisin vanhempikin väestö kiinnostumaan teknologiasta ja huomaamaan sen hyvätkin puolet.