Added: 27.11.2009 15:19
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 509 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Tie vuonna 2040

Tulevaisuuden älykäs tie pystyy korjaamaan itsensä ja ohjaamaan autoja

Auton ohjailu liukkaalla, lumisella ja mutkittelevalla tiellä voi tulevaisuudessa hoitua sangen näppärästi. Euroopan komission teettämän tulevaisuustutkimuksen mukaan vuonna 2040 älykäs tie "tarkkailee, tulkitsee, päättää ja toimii". Uusia muutoksia tuovat esimerkiksi itseään korjaavat ja itseään puhdistavat päällysteet, jotka imevät melua ja ilmansaasteita. Talvisin tiet olisi mahdollista pitää sulana aurinkoenergian voimin ja samalla tavalla tiet voitaisiin jäähdyttää kesäisin.

Kaliforniassa Berkeleyn yliopistolla on kehitetty autoa ohjaavaa tietä jo parinkymmenen vuoden ajan. Auton ohjaus tapahtuu siten, että auton etu- ja takapuskureihin kiinnitetyt magneetit voivat mitata auton paikan tiellä ajokaistalle tasaisin välein upotetuttujen keraamisten magneettien avulla. Auton sijainti on mahdollista selvittää poikittaissuunnassa viiden millimetrin, ja pitkittäissuunnassa viiden senttimetrin tarkkuudella. Tekniikka toimii myös sateella ja lumessa, mikä mahdollistaa esimerkiksi lumen auraamisen ilman merkkikeppejä.

Haasteellisempaa on kehittää tie, joka pystyy korjaamaan itseään tarpeen tuleen. Työ on tällä hetkellä perusvaiheessa, mutta toivoa on nähtävissä. Esimerkiksi asfalttiin talvella syntyvien mikrohalkeamien on todettu korjaantuvan ajoittain kesällä itsestään.

Ensimmäinen askel kohti älytietä on otettu myös Suomessa, ja esimerkiksi automaattinen jäänesto voi olla jo piankin käytössä. Destia testaa tällä hetkellä suuttimia, jotka suihkuttavat tielle suolaa lämpötilan tippuessa alle nollan. Automaattista jäänestoa voitaisiin hyödyntää erityiskohteissa kuten moottoriteiden rampeilla, jotka ovat haasteellisia huoltaa.

Kehitys kulkee kohti itseään ylläpitävää tietä, mutta älytien laaja käytettävyys tulevaisuudessa vaatii tieverkoston peruskunnon ylläpitoa jo nyt.

References:

New Road Conception Concepts: Vision 2040. (2006.) Project NR2C, the Sixth Framework Programme of the European Union.

Rantanen, K. (2009.) Tulevaisuuden tie ohjaa auton ja korjaa itsensä. Tiede, 7/2009, 12–13.

Opportunity: Parantunut liikenneturvallisuus

Threat: Kustannukset, vaikuttaako älyteiden rakentaminen hiljaisempien teiden kunnossapitoon heikentävästi?

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up