Added: 02.06.2010 20:13
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 476 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Hymiö ei korvaa hymyä

Kirjoitetusta sanomasta emme todella tiedä sanommeko mitä tarkoitamme.

Verkossa tapahtuva kommunikointi on helpottanut muuten heikompien vuorovaikutustaitojen omaavien ihmisten arkea. Nettiin kirjoittaessaan asioita sähköiseen muotoon on heillä aikaa ajatella mitä haluavat sanoa. Elämässä netin ulkopuolella heillä saattaa olla vaikeuksia jäsentää ajatuksiaan kasvottaisissa vuorovaikutustilanteissa. Netti on näin apuna vuorovaikutustaitojen rakentamisessa.

Netti ei kuitenkaan koskaan voi korvata toisen ihmisen läsnäoloa. Hymiö ei ole sama asia kuin hymy. Kirjoitetusta sanomasta emme todella tiedä, sanommeko mitä tarkoitamme. Kun pystymme seuraamaan toisen henkilön elekieltä, sanat saavat sanattomien viestien tuen ja näin olemme uskottavia. Ruumiinkielen päätarkoitus onkin välittää mielialoja, joista pystymme lukemaan toista ihmistä (Aulanko 1997, 77-78).

On ihmisiä kenelle netin kohtaamiset ovat todempia, kuin ulkomaailmassa tapahtuva vuorovaikutus. Netti on avannut oven ihmissuhteisiin, roolipelien kautta luotuihin minäkuviin ja virtuaalimaailmaan (Ängeslevä 2010, 50). Netin luomat vuorovaikutuskanavat ja mahdollisuudet ovat kohtuullisesti käytettyinä erinomaisia apuvälineitä. Jokaisen oma tehtävä onkin huolehtia siitä, että virtuaalimaailma ei ole aistittavan maailman korvike.
References:


Aulanko, Mari 1997. Rohkeasti puhumaan. Luonteva esiintyminen. Juva: WSOY.

Ängeslevä, Päivi 2010. Irti nettikoukusta. Suomen kuvalehti 2 / 2010.

Your idea/solution in one sentence: Hymiö ei korvaa hymyä.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up