Added: 06.06.2010 21:14
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 419 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kelan vastuu opiskelijoista.

Kelan opintotukijärjestelmässä on paljon hyvää, mutta esimerkiksi tukien määrä ei edelleenkään vastaa monen opiskelija menoja.

Kelan tulisi päivittää opiskelijoiden tukien määriä vastaamaan tämän päivän menoja. Tukien määrä on aivan riittämätön ilman opintolainaa. Ja kuten mainittua opiskelijan aikaisin velkaantuminen voi aiheuttaa suuria ongelmia. Toinen asia on pääkaupunkiseudun asumismenot, joihin verrattuna tuki on auttamattoman pieni. Tämä varmasti vaikeuttaa pääkaupunkiseudun opiskelijoiden toimeentuloa merkittävästi.

On tietenkin hyvä asia, että Suomessa on tällainen järjestelmä joka tukee opiskelua rahallisti ja suuri kiitos siitä Suomen Valtiolle ja Kelalle. Tämä järjestelmä vaatii kuitenkin kokoajan päivittämistä.

Yhtenä suurena ristiriitaisuutena opiskelijat kokevat työnteon rajoittamisen opiskeluaikana. On käsittämätöntä miksi opiskelija ei saa ansaita ja opiskella tehokkaasti samaan aikaan. Sitä paitsi, jos opiskelijan opinnot eivät etene tarpeeksi nopeasti esimerkiksi samanaikaisen työnteon vuoksi, tuki katkeaa automaattisesti. Mihin siis tarvitaan kyseistä tulorajaa?

Opintotukijärjestelmässä on paljon hyvää, mutta kehittämistäkin löytyy.

Your idea/solution in one sentence: Kelan tulisi puuttua asiaan ja muuttaa opintotukijärjestelmää paremmaksi.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up