Added: 01.07.2010 12:26
Viewed 1547 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Massidea.org mahdollistaa opiskelijoiden, ohjaajien ja opinnäytetyön aiheeseen liittyvien tahojen välisen yhteistyön globaalisti

Opinnäytetyö tekeminen on opiskelijan ja ohjaavan opettajan kannalta yksinäinen prosessi, jossa ei aktiivisesti hyödynnetä avoimia verkostoja. Massidea.orgin mahdollistaa avoimeen prosessiin siirtymisen ilman merkittävää lisätyötä.

Mikä on idea?
Keskeinen osa yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimus ja kehitystyötä ovat opinnäytetyöt. Nykyinen opinnäytetyön ohjausprosessi perustuu pitkälti pienryhmä seminaareihin ja henkilökohtaiseen kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen. Tämä on opiskelijan ja ohjaavan opettajan kannalta yksinäinen prosessi.

Ideana on hyödyntää Massidea.org-palvelua tämän prosessin tukena. Näin voidaan muodostaa avoin verkosto, jossa opinnäytetyönohjaajat ja -tekijät voivat globaalisti tukea toisiaan, löytää yhteistyökumppaneita ja kytkeä oman työnsä käytännön ongelmiin, ideoihin ja tulevaisuuden visioihin.

Idean käyttöönotto on helppoa. Kukin koulu ja/tai ohjaava opettaja perustaa Massidea.org-palveluun oman ryhmän ja ryhmälle kampanjat, joilla kerätään käynnissä olevien ja jo valmiiden opinnäytetöiden ongelmia ja niihin liittyviä ratkaisuja.

Opiskelijaa ohjeistetaan tuottamaan tutkimusongelmastaan Massidea.org W5A4-sisältöformaattia noudattava haastekuvaus (ks. Massidea.org Blog). Valmiin opinnäytetyön perusteella opiskelija tuottaa myöhemmin ratkaisukuvauksen. Nämä sisällöt liitettään koulun ja ohjaajien ylläpitämiin Massidea.org ryhmiin ja kampanjoihin.

Miksi idea voisi toimia?
Käytännössä Massidea.orgin hyödyntäminen ei tuo merkittävää lisätyötä opiskelijalle tai ohjaavalle opettajalle, koska tarvittava informaatio on joka tapauksessa tuotettava osana opinnäytetyötä. Tutkimusongelman lataaminen Massidea.org formaattiin on konkreettinen välitavoite opiskelijalle, jonka antaa hyvät edellytykset jatkaa eteenpäin opinnäytetyötä, koska se pakottaa opinnäytetyön tekijän aidosti miettimään mikä opinnäytetyössä on keskeistä. Kun opinnäytetyössä tarkasteltava ongelma on kirkas, on itse työn tekeminen helpompaa ja aiheeseen liittyen yhteistyökumppaneiden hankinta helpompaa.

Koska Massidea.org verkkopalvelun tuotettava sisältö noudattelee lehdistötiedote formaattia, voidaan niillä helposti korvata myös kypsyysnäytteen antaminen. Kyseisen menettelyn avulla voidaan lisäksi paremmin tehdä tunnetuksi yliopistoissa ja korkeakouluissa tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä. Opiskelija omalta osaltaan saa itselleen tunnettuutta ja voi parantaa mahdollisuuksia esim. työpaikan hankinnassa. Yliopisto ja korkeakoulu voi puolestaan parantaa näin omaa viestintäänsä ja tuoda tekemänsä tutkimus- ja kehitystyön lähemmäksi käytännön elämää, jonka puuttumisesta heitä usein syytetään.

Mikä on idean kohderyhmä?
Tämän idean keskeisimmät kohderyhmät ovat yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytetöitä ohjaavat opettajat, opinnäytettä tekevät tai sitä lähiaikoina aloittamaan aikovat opiskelijat. Lisäksi henkilöt ja organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneet käynnissä olevista opinnäytetöistä helposti ja nopeasti ymmärrettävissä olevassa formaatissa, kuuluvat idean potentiaalisiin hyödyntäjiin.

Missä ja milloin idea voi hyödyntää?
Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelija on usein eksyksissä aiheen valinnan osalta ja lisätuki joka auttaa löytämään hyvän aiheen olisi hyödyllinen..

Jos käynnissä olevien opinnäytetöiden tutkimusongelmat olisivat yleisesti saatavilla Massidea.orgissa, mahdollistaisi tämä saman aiheen parissa työskentelevien yhteistyön, koska Massidea.org palvelu tuo esille myös sisällön tuottajan.

Opinnäytetyön valmistuttua Massidea.org-palveluun tallennettuja tutkimusongelmaa ja siihen liittyvää ratkaisua eli ideaa voidaan hyödyntää tiedottamisessa ja oman henkilökohtaisen osaamisen markkinoinnissa.

Your idea/solution in one sentence: Otetaan sosiaalisen median toimintalogiikkaa hyödyntävä Massidea.org-palvelu kiinteäksi osaksi opinnäytetyöohjausp

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(18 May 2011)
"Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelija on usein eksyksissä aiheen valinnan osalta ja lisätuki joka auttaa löytämään hyvän aiheen olisi hyödyllinen.."

Tämä on totta. Monellakaan opiskelijalla ei ole harmainta aavistustakaan mistä, mitä, miten, miksi jne. tehdä opinnäytetyö. Opiskeluaikoina olisin itse ainakin ollut erittäin tyytyväinen jos olisin näihin kysymyksiin saanut apua..