Added: 13.07.2010 21:49
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 240 times

Sisäisen tiedottamisen parantaminen

Sisäistä tiedotusta saadaan paremmaksi vain jos johto ja koko työyhteisö ymmärtää tiedottamisen tärkeyden ja tarpeellisuuden. Tiedottamista helpotetaan pelisääntöjen luomisella ja esimerkiksi sähköpostijakelulistojen tekemisellä.

Tiedonkulussa on parantamisen varaa jokaisessa yrityksessä, useimmiten työntekijöistä tuntuu ettei tietoa liiku tarpeeksi ja jos liikkuukin niin tieto tulee liian hitaasti. Tietoa "pantataan" eikä ymmärretä kuinka tärkeää eri sidosryhmien olisi tietoa saada. Ratkaisuksi tähän on yhteisten pelisääntöjen luominen. Kaikki lähtee siitä, että johto ymmärtää sisäisen tiedottamisen tarpeellisuuden. Lisäksi pitää miettiä yhdessä sitä, mitä tietoa kukakin tarvitsee ja ennen kaikkea kuka milloinkin tietoa jakaa. Tiedonjakaminen ei saisi olla vain tiettyjen ihmisten "harteilla", vaan tiedottamisen tulisi olla avointa ja tarkkaan harkittua. Tärkeää on se, että päätetään kuinka paljon tietoa pitää jakaa ja ketkä ovat henkilöitä jota tietoa milloinkin tarvitsee. Toinen ääripää tiedottamisessa on se, että aletaan tiedottaa kaikkia kaikista asioista. Silloin tiedon jakaminen saa aikaan inflaation, tietotulvan ja tietoryöpyssä työntekijät eivät enää jaksa tai haluakaan etsiä sitä tietoa mitä itse tarvitsevat. Tiedonkulun parantamisessa yhtenä keinona ovat myös sähköpostijakelulistat. Sähköpostiin luodaan valmiit jakelulistat ja näin tiedon jakajan on helppo laittaa tietoa oikeille kohderyhmille.

Your idea/solution in one sentence: Yhteisten pelisääntöjen luominen tiedottamiseen, sähköpostijakelulistojen tekeminen

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up