Added: 13.07.2010 22:19
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 291 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Tulevaa työvoimapulaa pyritään estämään työtä tehostamalla

Kauan puhuttua suurten ikäpolvien eläköitymisen johdosta tulevaa työvoimapulaa pyritään estämään työtä tehostamalla.

Vuosikausia on puhuttu suurten ikäpolvien eläköitymisestä ja siitä johtuvasta työvoimapulasta. Kouluissa on kerrottu, että 70-90-luvulla syntyneillä tulee olemaan töitä niin paljon että on mistä valita. Suurten ikäpolvien eläköityessä työpaikkoja avautuu hurjat määrät ja on heitetty jopa skenaarioita ettei kaikkia työpaikkoja pystytä täyttämään suomalaisella työvoimalla, vaan työntekijöitä pitää palkata jopa ulkomailta asti.

Nykyaikaiset välineet ja työn tehokkkuuden lisääminen aiheuttaa kuitenkin sen, ettei suurta työvoimapulaa olekaan odotettavissa. Kun työntekijä jää eläkkeelle, ei hänen työtehtäviään alakaan hoitamaan uusi työntekijä vaan esimerkiksi virkaa ei täytetkään ja työtehtävät jaetaankn työpaikalla jo työskentelevien henkilöiden kesken tai osa tehtävistä jopa pystytään realisoimaan niin, ettei niitä enää tarvitse jonkin uuden tehokkaamman järjestelmän myötä enää ihmisen tehdäkään.
Työntekijöiltä vaaditaan nykyään enemmän, heidän tulee tietää nykyaikaiset järjestelmät ja niitä pitää osata hyödyntää hyvin, mikäli aikoo selvitä kaikista työtehtävistä.

Opportunity: työn tehokkuuden lisääminen

Threat: työpaikkojen määrä ei kasva

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up