Added: 14.07.2010 19:34
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 353 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Sähköinen taloushallinto arkipäivää tulevaisuudessa myös pienissä yrityksissä

Sähköinen taloushallinto tulee tulevaisuudessa olemaan arkipäivää myös pienissä yrityksissä ja tämä saattaa pienet yritykset haastavaan tilanteeseen.

Sähköistä taloushallintoa on käytetty hyväksi suuremmissa yrityksissä jo vuosia, ostolaskut kierrätetään sähköisesti, myyntilaskut lähetetään sähköisesti, palkansaajien palkkalaskelmat lähtevät työntekijöille e-kirjeinä jne.
Sähköisellä taloushallinnolla saadaan aikaan ajan säästöä ja tehokkuutta taloushallinnon toteuttamiseen. Sähköinen taloushallinto tuo mukanaan myös haasteita. Jo tällä hetkellä monet suuret yritykset kieltäytyvät ottamasta vastaan enää paperisia laskuja tämä tuottaakin suuria haasteita pienille yrityksille. Sähköisen taloushallinnon toteuttaminen pienissä yrityksissä voi olla haastavaa,yksinkertaisesti resurssit eivät tähän riitä. Sähköisen taloushallinnon toteuttaminen vaatii kunnon järjestelmiä ja paljon ammattitaitoa toteuttaa esimerkiksi sähköiset myyntilaskut. Pienten yritysten voi olla hankala itse tehdä enää omia myyntilaskujaan Tämä muodostaa myös tilitoimistoille haasteita, tilitoimistojen pitää jatkossa pystyä tarjoamaan asiakkailleen kaikki mahdolliset palvelut myös sähköisessä muodossa.

Opportunity: sähköinen taloushallinto tuo tehokkuutta

Threat: sähköisen taloushallinnon toteuttamisen haasteet voivat kaataa pieniä yrityksiä

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up