Added: 01.08.2010 21:18
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 424 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kannelmäki: yhteisöllisyyden vahvistaminen

kuinka vahvistaa Kannelmäen kaupunginosan yhteisöllisyyttä?

Isoin ongelma Kannelmäen alueen yhteisöllisyydessä on eri ikäryhmien saattaminen yhteen.

Kannelmäen ehdoton vahvuus löytyy sen monipuolisista palveluista, joista Kanneltalo on hyvä esimerkki. Kanneltalon tiloissa toimivat kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo.Lisäksi talolla järjestetään erilaisia näyttelyitä, musiikki- sekä elokuvailtoja.

Alueaalla toimii aktiivisesti myös urheiluseuroja, asukasyhdistyksiä yms. Mätäjoki-festareita ja Kanneltalon joitain tapahtumin lukuun ottamatta alueella ei juurikaan järjestetä toimintaa, joka houkuttelisi paikalle väkeä eri ikäryhmistä. Etenkin alueen 20–29-vuotiata nuoria voi olla vaikea saada mukaan tapahtumiin. Tässä luvussa esittelen joitain idean tasolla olevia keinoja, joilla alueen väestön välisiä sosiaalisia siteitä voitaisiin vahvistaa.

Miksei Prisman suurta paikoitusaluetta oteta käyttöön paikallisten Syys-markkinoiden lisäksi useamminkin. Tilana tämä olisi hyvä ja keskeinen paikka järjestää esimerkiksi ulkoilma kirpputori, joka voisi houkutella paikalle monipuolisesti alueen asukkaita.

Alueen sosiaalisia siteitä vahvistettaessa on syytä pohtia onko tälle tarvetta sekä mitä alueen asukkaat voisivat syntyneestä tiiviimmästä yhteisöstä saada itselleen. Miksi vai-vautua?

Yksi syy mukavan tekemisen lisäksi, voisi olla esimerkiksi alueen viihtyvyyden lisäämi-nen. Tämän eteen Kannelmäessä voitaisiin järjestää esimerkiksi Kannelmäen yhteiset talkoot, joissa järjestöt ja yhdistykset voisivat toimia tapahtuman koordinoijina. Jos varoja saataisiin, on Kannelmäessä myös runsaasti hoitamattomia viheralueita, jonne voi-taisiin yhdessä asukkaiden kanssa istuttaa esimerkiksi kukkia tai marjapensaita. Jos esi-merkiksi alueen nuorisotoimi ja itse nuoret saataisiin mukaan talkoisiin, voisi vanhempi-kin väki rauhoittua vahingonteoista istutuksia kohtaan.

Olen miettinyt joskus myös juna-aseman harmautta. Alueen nuorille graffitin tekijöille juna-aseman harmaiden seinien maalaaminen voisi olla mukavaakin puuhaa. Samalla Sitratorilla voitaisiin järjestää yleistä ohjelmaa, jolloin väkeä saatettaisiin saada paikalle monipuolisemminkin. Kuten aiemmin huomion, puuttuu Kannelmäestä myös kunnon kahvila, jonne paikalliset asukkaat voisivat kerääntyä.

Yhteisöllisyyttä vahvistettaessa tärkeää olisi ensisijaisesti paikallisten yhdistysten välisen ja heidän sekä julkisen sektorin välisen yhteistyön vahvistaminen. Taloyhtiöt, yhdis-tykset ja julkinen sektori järjestävät paljon yksittäisiä pieniä tapahtumia, jotka eivät kui-tenkaan houkuttele paikalle eri ikäryhmien väestöä. Myös tiedotukseen tulisi kiinnittää enemmän huomioita, jotta tapahtumiin saataisiin mukaan eri-ikäiset ja erilaiset ihmiset.

Your idea/solution in one sentence: yhteistä tekemistä alueen väestölle iästä riippumatta

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up