Added: 10.08.2010 21:54
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 312 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Suvaitsemattomuus lisääntyy Suomessa lähitulevaisuudessa

Suvaitsemattomuus muualta tuleviin ihmisiin tulee lisääntymään Suomessa seuraavien 20 vuoden aikana ellei yhteiskunta(eduskunta, hallitus ja kunnat)tee asialle mitään.

Suvaitsemattomuus lisääntyy seuraavien 20 vuoden aikana Suomessa ellei sille tehdä mitään. Tämä lisää eriarvoisuutta ihmisten välillä ja voi edistää ulkomaalaistaustaisten ihmisten syrjäytymistä suomalaisesta yhteiskunnasta. Myös mahdolliset väkivaltaisuudet ovat uhkana yhteiskuntarauhalle.
Tätä ei tulisi sallia, koska suomalainen(kaan) yhteiskunta ei pyöri pitkälle tulevaisuuteen pelkän alkuperäisväestön turvin, vaan tarvitaan myös maahanmuuttoa. Tämän lisäksi suomalaisten tulee tarjota myös turvapaikkoja niitä tarvitseville eikä sallia pelkästään työperäistä maahanmuuttoa.
Lisäksi huomauttaisin, että suomalaiset(sekä alkuperäiset, että jostain muualta joskus aikoinaan tulleet)ovat aina itsekin muuttaneet sekä Suomesta muualle, että Suomeen.
Tämän vuoden (2010) aikana jopa eri puolueiden poliitikot ovat mahdollisesti lisänneet suvaitsemattomuutta eri kulttuureja ja muualta kuin Suomesta lähtöisin olevia ihmisiä kohtaan. Poliitikot ovat tehneet kannanottoja, joissa kertovat hyväksyvänsä vain työperäisen maahanmuuton jne.
Lisäksi esimerkit muualta maailmasta kuten esimerkiksi Ranskan mellakat vuodelta 2005 osoittavat, että asenteet ympäri maailmaa kovenevat maiden alkuperäisväestöjen ja sinne muuttaneiden ihmisryhmien välillä. Jyrkempi jako "meihin" ja "heihin" on ollut havaittavissa etenkin surullisen kuuluisan terrostihyökkäyksen kaksoistorneihin syksyllä 2001 jälkeisestä ajasta tähän päivään.
Huono taloudellinen tilanne ei osaltaan auta tilannetta, vaan yleensä aikojen huonontuessa vieraasta kulttuurista valtaväestön kulttuuriin saapuvat ihmiset koetaan silloin isompana uhkana kuin ehkä muuten koettaisiin.
Eduskunnan ja hallituksen sekä kuntien päättäjien tulisi reagoida aiempaa enemmän mahdollisiin rasistisiin mielenilmauksiin sekä ulkomaalaistaustaisiin kohdistuviin rikoksiin ja uhkauksiin. Pelkät lait ja säädökset eivät riitä ellei ole resursseja siihen, että niitä myös noudatetaan. Lisäksi tulee olla resursseja siihen, että mahdollisiin rikkomuksiin koskien yhdenvertaisuutta, myös puututtaisiin ja niistä rangaistaisiin.
Mahdollisuutena näen kuitenkin nykyajan nopeat viestimet ihmisten välillä ympäri maailmaa. Verkostoituminen eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ympäri maailmaa vähentää ennakkoluuloja ja pelkoja puolin ja toisin. Tämä toivottavasti toteutuu myös Suomessa eikä suvaitsemattomuus muualta tuleviin ihmisiin lisäänny tästä enempää.

Opportunity: Tutustuminen eri kulttuureihin vähentää oudon pelkoa ja näin myös rasismia

Threat: Rasismin lisääntyminen Suomessa

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up