Added: 15.12.2009 14:12
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Nuorten syrjäytyminen

Nuorten syrjäytymistä pitäisi hoitaa tehokkaammin, koska sillä voi olla ikäviä seurauksia.

Nuorten syrjäytymistä tulisi hoitaa tehokkaammin. Syrjäytyneitä nuoria on hyvin vaikea tavoittaa. Syrjäytymistä vastaan pitäisi toimia jo aikaisessa vaiheessa jokaisen yksilön kohdalla, jotta syrjäytyneisyyttä voitaisiin ennaltaehkäistä. Myös vanhempia tulisi opettaa tunnistamaan mahdolliset merkit lastensa syrjäytymisestä, ja toimimaan tilanteessa, jossa epäilee lastensa syrjäytymistä.
Nuorisotalot eivät tavoita syrjäytyneitä nuoria. Nuorisotalot toimivat nuorille, joilla on yleensä runsas sosiaalinen elämä. Syrjäytyneiden nuorten tavoittamiseen tulisi panostaa. Uusia keinoja syrjäytyneiden nuorten tavoittamiseen on keksittävä. Tällä hetkellä syrjäytyneisyys on ongelma, jota on vaikea tunnistaa tai hoitaa.
Mielenterveyspalvelut eivät tällä hetkellä ole riittäviä. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, eikä palveluista riitä apua kaikille. Syrjäytyneiden nuorten on vaikea hakea apua, ja kynnys siihen on korkea. Tämä johtaa siihen, että nuorten syrjäytymisellä voi olla peruuttamattomia seuraamuksia.

Research question: Nuorten syrjäytymistä pitäisi ehkäistä tehokkaammin.

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up