Added: 18.08.2010 00:23
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 474 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Piittaamattomuutta liikkeellä firmoissa

Työhakuprosessin aikana voi huomata yritysten piittaamattomuutta, kuten jo aikaisemmin on todettu. Tästä ei ole hyötyä kellekkään.

Työhakuprosessin aikana voi huomata yritysten piittaamattomuutta, kuten jo aikaisemmin on todettu. Työntekijän ja työnhakijan kontakti on molemminpuolinen. Työntekijän pitää osoittaa olevansa sopivat kyseiseen työhön ja hyvä valinta yritykselle. Työnantajan pitää osoittaa työntekijälle, että tarjottu työ on kiinnostava ja kaikinpuolin positiivinen paikka työntekijälle. Toisinsanoen kummatkin osapuolet myyvät itseään toisillee. Kuitenkin usein kuulee, että esimerkiksi haastattelutilanteet ovat hyvin yksipuolisia. Työnhakijan pitää ainostaan osoittaa pätevyytensä.

Jos yritykset jatkavat tälläista yksipuolisuutta on seuraukset työnhakijoiden kannalta epämukavaa. Yritysten imago hyvänä työpaikkana kärsii. Tästä ei ole hyötyä kellekkään.

Opportunity: Työnantajat yrittävät enemmän "myydä" työpaikkaa.

Threat: Kun tarjontaa on paljon kysyntä on vähäistä tulee kysyjästä automaattisesti hieman ylimielinen.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up