Added: 20.08.2010 15:17
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 507 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Lähiopetuksen tärkeys

Minulla on yksi esimerkki, liittyen lähiopetukseen. Esimerkki tapahtui ammattikorkeakoulussa, jossa on paljon sekä lähi- että käytännönopetusta.

Minulla on yksi esimerkki, liittyen lähiopetukseen. Esimerkki tapahtui ammattikorkeakoulussa, jossa on paljon sekä lähi- että käytännönopetusta. Kurssi, joka piti toteuttaa lähiopetuksena, toteutui päinvastaisena. Kun opettaja saapui tunnille, hän jakoi jonkinlaisen ryhmätehtävän, jonka jälkeen hän pyysi tekemään kyseisen tehtävän seuraavalle tunnille, ja tämän jälkeen hän lähti. Ryhmätyöt palautettiin opettajalle ilman tarkempaa läpikäymistä. Jokaisella oppituntikerralla lähitunneista hyödynnettiin korkeintaan puoli tuntia, vaikka aikaa olisi ollut yli kaksikin tuntia.

Mielestäni meillä opiskelijoilla on oikeus vaatia kunnon lähiopetustunteja, jos niitä on erikseen työjärjestykseen merkitty. Asiasta keskustelimme ensin opettajan kanssa, joka ei kuitenkaan muuttanut opetustapaansa mitenkään. Sen jälkeen asiasta tehtiin valitus ylemmälle taholle, johon kuitenkaan opiskelijat eivät ole saaneet minkäänlaista vastausta. Kyllähän ryhmätöitäkin tekemällä oppii, mutta eikö lähiopetustuntien pitäisi sisältää myös jonkin verran nimenomaan lähiopetusta opettajalta?

Kun opettajasta saa sellaisen kuvan, että hän on motivoitunut ja kiinnostunut tekemään työtään, se lisää opiskelijoidenkin motivaatiota. Mielestäni lähiopetustunnit ovat siitä hyvin tärkeitä, että niillä on muun muassa mahdollisuus esittää opettajalle mieltä askarruttavia kysymyksiä. Lähiopetustunneilla voitaisiin myös saada hyviä keskusteluja aikaiseksi, perustuen vaikka niihin ryhmätöihin.

Research question: Miten lähiopetuksen tärkeyttä voitaisiin korostaa/parantaa?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up