Added: 22.08.2010 15:13
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 300 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Jatkuva muutos

Jatkuva muutos konkreettisesti läsnä kaikessa.

Jatkuva muutos on tänä päivänä konkreettisesti läsnä kaikessa ja kaikkialla yhteiskunnassamme. Muutos koskettaa meitä sekä yksityisesti että yhteisöllisesti, kehityksen edetessä yhä vain hurjemmalla vauhdilla.

Ovatko vanhat romutetuksi joutuvat asiat kuitenkaan välttämättä aina niin huonoja? Onko meillä jo vallalla käsite Muutosta muutoksen vuoksi? Saavutammeko tosiasiassa muutoksella jotakin vai teemmekö osittain jo pelkkiä kokeiluja?

Muutos on aina haaste. Joskus haaste voi olla ylivoimainen. Tämän päivän työelämässä muutoksen joutuu eittämättä kokemaan. Hallitsematon muutos on yritykselle suuri uhka. Jatkuva muutos työssä aiheuttaa työntekijälle työperäistä stressiä ja vaarantaa työntekijän terveyden. Tämä näkyy muun muassa työntekijöiden sairauspoissaolojen huomattavana lisääntymisenä.

Sanonta ainoa pysyvä asia ajassamme on jatkuva muutos taitaa valitettavasti pitää paikkansa.

Muutos on aina haaste!

Mihin muutos johtaa? Aina pois entisestä ja johonkin uuteen, prosessina hallitusti tai hallitsemattomana.

Modified 2010-08-28 11:44:58

Research question: Muutoksen tarpeellisuus?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up