Added: 22.08.2010 15:53
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 406 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Asiakas

Asiakas on haaste yritykselle!

Teos Arvokas asiakas, 2009 perehtyy yritysten johtamisympäristön muutokseen ja painopisteen siirtymiseen asiakkaisiin (19-21).

Muutos on merkittävä taloushallinnolle ja markkinoinnille (Arvokas asiakas, 2009, 63-67).

Asiakastiedon käytön eteneminen kasvattaa asiakkaan ympärille rakennetun integroidun toiminnan merkitystä (Arvokas asiakas, 2009, 59). Asiakkaasta on tulossa yrityksille todellinen haaste. Tuotteen (tuotekannattavuus) rinnalle on nousemassa asiakas (asiakaskannattavuus).

Minä asiakkaana?
Mitä ovat ostotottumukseni, mitä minä asiakkaana vaadin. Näihin kysymyksiin ovat vastaukset aina yksilöllisiä, kuluttajakohtaisia. Jatkuvuus ja luotettavuus ovat arvoja, jotka itse kuluttajana arvoina tunnustan.

Ostoprosessi (tuote/palvelu) on aina oma, erillinen tapahtumansa. Hyvä ostokokemus myötävaikuttaa aina tuleviin ostotapahtumiin. Kokemusten myötä muotoutuu oma ostoprosessikenttä, hyvä kokemus luo ostoprosessipysyvyyttä (samaa tuotetta/palvelua ostaa uudelleen).

Asiakkaana haastan yrityksen antamaan parastaan. Minulla asiakkaana on valta valita ostokanavani. Myös minä olen haaste!

Modified 2010-08-28 12:22:18

References:

Lähde: Hellman, Kalevi, Värilä, Satu, 2009. Arvokas asiakas.

Research question: Asiakas haasteena?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up