Added: 22.08.2010 17:44
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 334 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Käytännönläheisempää perusopetusta peruskouluihin

Peruskouluihin käytännönläheisempää opetusta ja perehdytystä. Oppilaat joutuvat peruskoulun oppimäärän suoritettuaan tekemään koko elämään kantavia valintoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivustolla perusopetus määritellään 1-9 luokkien yleissivistäväksi opetukseksi, jota annetaan peruskoulussa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010).

Ideanani lisäisin perusopetukseen merkittävästi oppilaiden työelämään perehdyttämistä ja työelämäkäytäntöä.

Perusopetuksesta määritetään, että opetus järjestetään lähikoulussa tai soveltuvassa paikassa niin, että koulumatkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010).
Työelämäkäytännöllä tarkoitan oppilaiden opiskelua itse yrityksissä ja organisaatioissa. Tämä antaisi oppilaille perusteellisempaa tietämystä erilaisista ammateista.

Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010). Tuolloin nuorten on tehtävä koko elämään kantavia päätöksiä.

Yhtenä perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Valmiudet ja tietämys oikeisiin valintoihin asettavat tiedoille ja taidoille suuret vaatimukset.

Modified 2010-08-28 13:46:04

References:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yleissivistaevae_koulutus/perusopetus/?lang=fi . Luettu: 22.8.2010.

Your idea/solution in one sentence: Idea:Käytännönläheistä opetusta lisättävä

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up