Added: 22.08.2010 18:23
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 332 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Lauantai vaihtoehtotyöpäiväksi?

Lauantai vaihtoehtotyöpäiväksi viisipäiväiseen työviikkoon? Muutos vakiintuneisiin käytänteisiin.

Lauantai vaihtoehtotyöpäiväksi?

Miltä tuntuisi vakiintuneen viisipäiväisen (ma-pe) työviikon sijaan työviikko, jossa työntekijä tekisi neljä arkityöpäivää ja halutessaan yhden arkityöpäivän sijaan lauantain?

Monet virastot ja laitokset ovat avoinna maanantaista perjantaihin. Viisipäiväistä työviikkoa (ma-pe) tekevän työntekijän on esimerkiksi virastoasioinnin mahdollistaakseen tehtävä työviikossaan aina erityisjärjestelyjä. Olisiko viisipäiväinen työviikko mahdollistettuna yhden arkityöpäivän vaihdolla lauantaiksi toimiva?
Muutos vakiintuneisiin käytänteisiin olisi huomattava.

Sanomalehti Keskisuomalaisen 24.2.2010 artikkeli Nelipäiväinen työviikko edellyttää kulttuurin muutosta kertoo osaltaan siitä, kuinka mittavina työelämässä tehtävät muutokset yhteiskunnassamme nähdään (Nelipäiväinen työviikko edellyttää kulttuurin muutosta, 2010).

Vain muutama vuosikymmen sitten siirryttiin kuusipäiväisestä työviikosta viisipäiväiseen (Nelipäiväinen työviikko edellyttää kulttuurin muutosta, 2010).

Työkulttuurimme tulee kehityksen myötä tulevaisuudessa varmuudella muuttumaan - ehkä näin?

Modified 2010-08-28 14:06:29

References:

Sanomalehti Keskisuomalainen, 24.2.2010. Nelipäiväinen työviikko edellyttää kulttuurin muutosta.http://www.ksml.fi/mielipide/artikkelit/nelip%c3%a4iv%c3%a4inen-ty%c3%b6viikko-edellytt%c3%a4%c3%a4-kulttuurin-muutosta/536206 . Luettu: 22.8.2010.

Your idea/solution in one sentence: Idea:Lauantai vaihtoehtotyöpäiväksi!

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up